Søg støtte

Søg

TrygFondens akutpulje til

Virksomheder med en social profil

TrygFonden har i partnerskab med Den Sociale Kapitalfond afsat 20 mio. kr. til en akutpulje, øremærket virksomheder med en social profil, som er økonomisk trængte på grund af corona-krisen, og som ikke kan få støtte igennem fx den statslige COVID-19 garantiordning. Ansøgning foregår hos Den Sociale Kapitalfond, og der er ansøgningsfrist 1. august
Læs også om 2021-støtte til Corona-indsatser

Store grupper i samfundet er på grund af corona-krisen under pres. Det gælder særligt udsatte og sårbare mennesker, der har et job eller en praktikplads i en virksomhed, men som nu har mistet deres hverdag på arbejdspladsen på grund af nedlukningen af Danmark.

TrygFonden har siden 2011 arbejdet sammen med Den Sociale Kapitalfond for at forbedre mulighederne for virksomheder, der har socialt ansvar som et bærende element i deres forretningsmodel.

Til de virksomheder, der er økonomisk trængte på grund af corona-krisen, og som ikke kan opnå støtte igennem fx den statslige COVID-19 garantiordning, har TrygFonden etableret en akutpulje på 20 mio. kr.

Via ansøgning giver TrygFonden i partnerskab med Den Sociale Kapitalfond mulighed for at garantere for lån og driftskreditter i virksomhedens pengeinstitut til de virksomheder, der ikke har andre muligheder for at få dækket deres likviditetsbehov.

For at komme i betragtning skal virksomheden

  1. være af en vis størrelse, og en forholdsmæssig stor andel af de ansatte skal være udsatte personer
  2. være påvirket negativt indtjenings- og likviditetsmæssigt som følge af corona-epidemien
  3. ikke kunne gøre brug af fx den statslige COVID-19 garantiordning
  4. have opnået et lånetilbud eller -tilsagn fra sit pengeinstitut til dækning af det akutte likviditetsbehov
  5. i samarbejde med sit pengeinstitut indsende en ansøgning, blandt andet med beskrivelse af hvordan virksomheden opfylder pkt. 1-3
  6. indberette sociale og finansielle indikatorer til TrygFonden og Den Sociale Kapitalfond via et online spørgeskema i garantiens løbetid

Spørgsmål og svar

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Inden ansøgningen indsendes, kan du kontakte Den Sociale Kapitalfond på denne mail eller på telefon 20660414 for yderligere information og sparring, herunder særligt i forhold til en vurdering af om virksomheden har socialt ansvar som et bærende element i forretningsmodellen.

Hvad skal min virksomhed leve op til?

For at modtage støtte skal din socialøkonomiske virksomhed godtgøre, at den som følge af corona-krisen har et særligt behov for likviditet. Garantien gives  ikke til virksomheder, der allerede inden corona-krisen var i økonomiske vanskeligheder.

Hvordan søger min virksomhed?

Første skridt er at kontakte din virksomheds pengeinstitut og drøfte dine muligheder for støtte til dækning af det akutte likviditetsbehov gennem fx den statslige COVID-19 garantiordning. Hvis du ikke kan få støtte ad den vej, kan du sammen med pengeinstituttet indsende en ansøgning. Pengeinstituttet skal have foretaget en kreditvurdering og et lånetilbud, som vedlægges ansøgningen.

Ansøgning udfyldes hos Den Sociale Kapitalfond - og der er ansøgningsfrist 1. august.

Hvor hurtigt får jeg svar?

Vi forventer at du kan få svar på din ansøgning inden for tre hverdage.