Søg støtte

Søg

TrygFondens fokus

Digital tryghed

Vi vil arbejde for at fremme internettets potentiale som en kilde til oplyst, konstruktiv debat og meningsudveksling samt forebygge digital kriminalitet gennem viden og værktøjer, der gør den enkelte i stand til at agere sikkert og trygt online.
Læs også om 2021-støtte til Corona-indsatser

Udfordringer

Danmark er et af verdens mest digitaliserede samfund. Den høje grad af digitalisering rummer et stort socialt, økonomisk og demokratisk potentiale for samfundet såvel som den enkelte. Men den digitale udvikling har også medført nye trusler mod trygheden i form af digital kriminalitet, misinformation og en hård tone online. 

Gennem de senere år er der sket en markant stigning i omfanget af internetkriminalitet – som dækker over økonomisk it-kriminalitet med phishing mails og bedrageri ved handel på nettet, identitetsmisbrug samt online chikane med fx ulovlig deling af intime billeder. Samtidig vurderer 35 pct. af den danske befolkning, at de i mindre grad eller slet ikke ved nok om it-sikkerhed. 

Men de digitale trusler mod vores tryghed knytter sig ikke kun til egentlige kriminelle forhold – vores sociale adfærd online kan også være en kilde til utryghed. Udfordringen med vores digitale adfærd består bl.a. i en hård tone på sociale medier og i den offentlige debat online. Denne type udfordringer kan håndteres ved, at den enkelte optræder ansvarligt. Det kræver information, uddannelse og optræning i at gennemskue falske nyheder, forstå hvordan internettets dynamik fungerer, og hvordan den enkelte kan bidrage til at opretholde en god tone.

Vi arbejder for, at alle danskere agerer sikkert og trygt i den digitale verden

Christoffer Elbrønd, projektchef i TrygFonden

Målsætninger

  • Vi vil gøre den enkelte dansker i stand til at agere sikkert i den digitale verden.
  • Vi vil fremme positive og konstruktive normer for online adfærd.
  • Vi vil tilvejebringe data og information om danskernes oplevelse af digital tryghed.

Har du spørgsmål?

Christoffer Elbrønd

Projektchef