Søg støtte

Søg

TrygFondens fokus

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Læs også om 2021-støtte til Corona-indsatser

Udfordringer

Blandt 3-19-årige børn og unge anslås det, at 15 pct. er i risiko for social eksklusion, og undersøgelser peger på, at risikoen for social eksklusion stiger med alderen. Forskning viser også, at der gennem en årrække er sket en polarisering af dem, som er ekskluderet og dem, som er inkluderet.

Fx mangler 4,5 pct. af den danske befolkning, svarende til 190.000 personer, en at tale med i deres netværk, når de oplever problemer og har behov for støtte, mens tallet er næsten tre gange så højt blandt socialt udsatte, hvor 13 pct. oplever samme afsavn.

Vi arbejder for, at flere mennesker i alle aldre indgår i positive fællesskaber, som styrker deres mulighed for at tage ansvar for egen og andres trivsel

Søren Stockholm Thomsen, projektchef i TrygFonden

Målsætninger

  • Flere deltager i positive, sociale fællesskaber.
  • Flere sårbare eller udsatte børn, unge og voksne får adgang til rådgivning og støtte, som kan styrke deres muligheder for deltagelse i positive fællesskaber.
  • Flere professionelle og frivillige arbejder sammen for at fremme sårbare eller udsatte børn, unge og voksnes adgang til positive, sociale fællesskaber.
  • Flere arbejder for, at socialøkonomiske virksomheder og sociale investeringer skaber arbejdspladser for sårbare eller udsatte mennesker. 
  • Vi skal udvikle og afprøve metoder til styrkelse af civilsamfundets, arbejdsmarkedets og det offentliges kapacitet til at skabe positive, sociale fællesskaber.

Har du spørgsmål?