Søg støtte

Søg

TrygFondens fokus

Et liv uden kriminalitet

Kriminalitet skaber utryghed i befolkningen, er ofte traumatiserende for dem, det går ud over og ødelæggende for dem, der begår den. Med oplysning og udvikling af konkrete redskaber vil vi arbejde for at forebygge og lindre følgerne af kriminalitet.
Læs også om 2021-støtte til Corona-indsatser

Udfordringer

Når det gælder indbrud, ligger Danmark i international sammenhæng relativt højt – danske hjem udsættes for næsten tre gange så mange indbrud som fx svenskerne. Hver fjerde dansker frygter at blive udsat for indbrud. Derudover bekymrer 14 pct. af voksne danskere sig meget om vold og kriminalitet - desuagtet Danmark er et af de absolut mindst voldelige samfund i verden.

Vi arbejder for, at færre begår kriminalitet, og flere får hjælp til lindring af konsekvenserne af kriminalitet

Britt Wendelboe, programchef i TrygFonden

Målsætninger

  • Færre er hæmmede i deres daglige aktiviteter på grund af utryghed ved kriminalitet.
  • Flere engagerer sig i tryghedsskabende aktiviteter. 
  • Flere børn og unge, der er i risiko for at komme ud i kriminalitet, deltager i kriminalpræventive indsatser.
  • Flere, der har begået kriminalitet, deltager i resocialiserende indsatser.
  • Flere professionelle og frivillige anvender i højere grad effektive metoder til at forebygge og lindre konsekvenserne af kriminalitet.
  • Vi skal udvikle og afprøve effektive kriminalpræventive metoder.

Kontaktperson i TrygFonden

Britt Wendelboe

Projektchef