Søg støtte

Søg

TrygFondens mål

TrygFonden arbejder med fem overordnede mål, hvor vi kan se muligheder for at skabe mere tryghed i Danmark, og hvor vi vil bidrage til at gøre en meningsfuld og målbar forskel.

Sammen skaber vi tryghed

Tryghed er fundamentet for et godt liv, og noget vi søger – både for os selv og dem, vi holder af. TrygFonden arbejder med de udfordringer, der har størst betydning for vores tryghed igennem livet. Læs mere om vores fem overordnede mål, de underliggende delmål og målsætninger.

Børn og unge

Børn og unge skal kunne udfolde deres potentiale

Vi vil arbejde for, at alle børn og unge kan leve et liv, hvor der er plads til dem. Et liv, hvor de trives fysisk, mentalt og socialt og rustes til uddannelse, så de kan udfolde deres potentiale og leve et godt og sundt liv.

Voksne

Voksne skal kunne leve et trygt og sundt liv

Vi vil arbejde for, at flere voksne kan realisere og fastholde en sund livsstil, have et trygt arbejdsliv og deltage i positive fællesskaber.

Ældre

Et trygt ældreliv

Vi vil arbejde for et trygt ældreliv med flere gode leveår og en højere livskvalitet for pårørende til svækkede ældre.

Tryghed i hverdagen

Tryghed i hverdagen

Vi vil aktivere alle i Danmarks evne og lyst til at træde til og hjælpe – og tillid til at andre træder til, når der er behov.

Stærke rammer for tryghed

Stærke rammer for tryghed

Vi vil øge danskernes tillid til og deltagelse i civilsamfund og demokrati og medvirke til at skabe en god offentlig debat om tryghed.

Idé

Har du en idé, der kan skabe tryghed?

Vil du hjælpe os med at skabe tryghed i Danmark, og har du en god idé, som du gerne vil søge støtte til? Så kan du her læse mere om, hvad og hvordan TrygFonden støtter.