Søg støtte

Søg

Ældre

Alle ældre med

En hverdag, hvor man kan klare mest muligt selv, samt deltage i samfundslivet og sociale fællesskaber, er en vigtig del af livet. Vi ønsker at bidrage til, at også ældre i sårbare positioner trives og har mulighed for at leve det liv, de gerne vil.

Udfordringer

De fleste ældre har det godt, men nogle ældre kan i kortere eller længere perioder opleve en sårbarhed, der udfordrer deres tryghed og trivsel. Det kan handle om sociale eller helbredsmæssige problemer, man har haft med sig gennem livet, som også udfordrer trivslen i ældrelivet. Nogle ældre oplever ensomhed og at mangle sociale relationer, og det kan have en negativ betydning for både sundhed og trivsel. Manglende digitale færdigheder kan også være en udfordring, hvis det bliver en barriere for at være med i fællesskaber eller gøre brug af samfundets tilbud. 

Livsbegivenheder som fx svær sygdom, eller tab af ægtefælle eller samlever kan udfordre livskvaliteten og gøre det svært at deltage i fællesskaber. Også overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet kan for nogle være ekstra svær. Derfor kan der være brug for støtte fra mennesker og organisationer omkring den ældre for at komme godt videre med ældrelivet.

Vi arbejder for, at ældre i sårbare positioner trives og ikke føler sig begrænset i at leve det liv, de gerne vil.

Søren Stokholm Thomsen, projektchef

Målsætninger

 • Flere ældre i sårbare positioner trives og har mulighed for at leve, som de gerne vil. 

Alle ældre med – spørgsmål og svar

Vi har her samlet nogle af de væsentligste spørgsmål og svar til dig, der vil ansøge TrygFonden om støtte på området "Alle ældre med"

Hvem skal indsatserne gavne?

 • Ældre, som er i en sårbar position, fx på grund af sygdom, udsathed, manglende sociale relationer, manglende digitale eller sproglige færdigheder mv. 
 • Ældre, som oplever ændringer i deres liv, der i kortere eller længere perioder udfordrer deres trivsel og tryghed, fx tab af partner, overgang til livet uden for arbejdsmarkedet, sygdom mv. 

Hvad lægger vi særligt vægt på?

 • At udvikle, afprøve og udbrede indsatser  
  - der fremmer et godt hverdagsliv for ældre, som er i sårbare situationer eller positioner. 
  - der inddrager civilsamfundet og frivillige i arbejdet med ældres sundhed og trivsel. 

Hvad støtter vi ikke?

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser.

Er der forskningstemaer, I prioriterer særligt højt?

TrygFonden vil prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Udvikling og afprøvning af 
  - indsatser der fremmer et godt hverdagsliv for ældre, der oplever sårbarhed i form af fx svækkelse, udsathed, manglende sociale relationer, manglende digitale eller sproglige færdigheder mv.
  - indsatser der fremmer fysisk aktivet, mindre alkoholforbrug, mental sundhed og mindsker søvnproblemer for grupper med en særlig sårbarhed eller karakteristika, der tilsiger en skræddersyet indsats for udvalgte målgrupper.
  - indsatser hvor brugerne indgår i udviklingen af indsatsen.
  - nye former for frivillige indsatser der fremmer et godt hverdagsliv, for ældre der oplever sårbarhed.

Du kan se den samlede oversigt over prioriterede forskningstemaer for alle TrygFondens delmål her.

Vi arbejder med "Alle ældre med"

Søren Stokholm Thomsen

Søren Stokholm Thomsen

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 52

Line Hindsgaul Alstrup

Line Hindsgaul Alstrup

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 14

Line Raahauge Hvass

Line Raahauge Hvass

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 56

Galina K. W. Plesner

Galina K. W. Plesner

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 11