Søg støtte

Søg

Ældre

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.

Udfordringer

Omkring 750.000 pårørende i Danmark hjælper en eller flere ældre i deres familie eller omgangskreds. De giver omsorg, hjælper med praktiske opgaver, sikrer opretholdelse af et socialt liv og koordinerer kontakt til medarbejdere, der hjælper eller behandler den ældre. De fleste vil gerne bidrage aktivt. Men det at være nær pårørende fylder meget både personligt og tidsmæssigt, og for nogle pårørende kan det blive en belastning.

Belastningen kan påvirke de pårørendes fysiske og mentale helbred, deres sociale relationer og arbejdsliv. Samtidig kan opgaven som pårørende være usynlig, da fokus er på hjælpen til den svækkede ældre. Den pårørendes behov og situation træder i baggrunden, og behovet for hjælp til den pårørende bliver overset. Nogle pårørende kender heller ikke selv til de muligheder, der er for at få hjælp. Samlet set kan det betyde, at den pårørendes livskvalitet forringes væsentligt.

Vi arbejder for højere livskvalitet for pårørende til svækkede ældre.

Galina Plesner, projektchef

Målsætninger

 • Pårørende til svækkede ældre i højere grad kan leve godt som pårørende og i mindre grad belastes i deres hverdagsliv. 

Et godt liv som pårørende – spørgsmål og svar

Vi har her samlet nogle af de væsentligste spørgsmål og svar til dig, der vil ansøge TrygFonden om støtte på området "Et godt liv som pårørende"

Hvem skal indsatserne gavne?

Pårørende til svækkede ældre.

Hvad lægger vi særligt vægt på?

 • At udvikle, afprøve og udbrede indsatser, 
  - der fremmer støtte til og inddragelse af pårørende. 
  - der inddrager civilsamfundet og frivillige. 
 • At viden der opbygges, kan overføres og nyttiggøres bredt af andre.
 • At indsatsen tager udgangspunkt i viden om, hvad der virker bedst.

Hvad støtter vi ikke?

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser.

Er der forskningstemaer, I prioriterer særligt højt?

TrygFonden vil prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Udvikling, afprøvning og implementering af indsatser i relation til 
  - støtte, aflastning og hjælp til pårørende både i offentligt og civilsamfundets regi.
  - inddragelse af pårørende der kan medvirke til at fremme de pårørendes livskvalitet.

Du kan se den samlede oversigt over prioriterede forskningstemaer for alle TrygFondens delmål her.

Vi arbejder med "Et godt liv som pårørende"

Galina K. W. Plesner

Galina K. W. Plesner

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 11

Søren Stokholm Thomsen

Søren Stokholm Thomsen

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 52

Line Hindsgaul Alstrup

Line Hindsgaul Alstrup

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 14