Søg støtte

Søg

Børn og unge

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.


Udfordringer

I Danmark har de fleste børn et godt børne- og ungeliv, som er præget af omsorg, tryghed og udvikling. Men nogle børn vokser op i familier med fx psykisk eller fysisk sygdom, misbrug, vold, kriminalitet eller er selv udfordret af psykiske vanskeligheder eller sociale problemer. Og det kan give dem ringere chancer i livet end andre børn.

Der er stor forskel på, hvordan børn og unge tackler svære udfordringer, men byder hverdagen på for mange belastninger, kan det have både kognitive, følelsesmæssige og fysiske konsekvenser senere i livet. Vi kan ikke fjerne alt det svære i børns liv, men vi kan blive bedre til at reducere omfanget af belastningen. Samtidig er der meget, der peger på, at når sårbare børn og unge kan leve et liv tættere på det liv, alle andre børn og unge har, sammen med jævnaldrende, er det en stabiliserende faktor.

Vi arbejder for, at sårbare børn og unges liv ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Anders Hede, forskningschef

Målsætninger

 • Flere sårbare børn og unge har en barndom og ungdom sammen med andre børn og unge i en hverdag, der ligner deres så meget som muligt.
 • Flere sårbare børn og unge gennemfører grundskole og ungdomsuddannelse.

Alle med fra start - spørgsmål og svar

Vi har her samlet nogle af de væsentligste spørgsmål og svar til dig, der vil ansøge TrygFonden om støtte på området "Alle med fra start"

Hvem skal indsatserne gavne?

0-25-årige, der:

 • vokser op i en familie, hvor forældrene er udfordret af fx alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, misbrug, vold, kriminalitet eller fattigdom.
 • selv er udfordret i dagtilbud, uddannelse, familie eller fritidsliv fx på grund af stærk mistrivsel, adfærdsudfordringer eller psykiatriske diagnoser.

Hvad lægger vi særligt vægt på?

 • At udvikle, afprøve og udbrede indsatser
  – der går på tværs af fx dagtilbud, skole, socialforvaltning,  psykiatri og civilsamfund og hjælper familien tidligt.
  – med fokus på inklusion af sårbare børn og unge i fællesskaber med andre børn og unge.
 • Inddragelse af børn og unges perspektiv i beslutninger, der vedrører deres liv.
 • Udvikling af metoder til at måle kvalitet og resultater, som er relevante for børn, unge og fagprofessionelle.
 • At viden der opbygges, kan overføres og nyttiggøres bredt af andre.
 • At indsatsen tager udgangspunkt i viden om, hvad der virker bedst.

Hvad støtter vi ikke?

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Vi har ansøgningsfrist to gange om året: den 1. marts og den 1. september.

Sådan skriver du en god ansøgning

Er der spørgsmål, du savner svar på?

Så send os en mail på denne adresse - og så svarer vi hurtigst muligt.

Vi arbejder med "Alle med fra start"

Anders Hede

Anders Hede

Forskningschef

Tlf.: 45 26 08 05

Ditte Ehrenreich

Ditte Ehrenreich

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 24