Søg støtte

Søg

Børn og unge

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.


Udfordringer

I Danmark har de fleste børn et godt børne- og ungeliv, som er præget af omsorg, tryghed og udvikling. Men nogle børn vokser op i familier med fx psykisk eller fysisk sygdom, misbrug, vold, kriminalitet eller er selv udfordret af psykiske vanskeligheder eller sociale problemer. Og det kan give dem ringere chancer i livet end andre børn.

Der er stor forskel på, hvordan børn og unge tackler svære udfordringer, men byder hverdagen på for mange belastninger, kan det have både kognitive, følelsesmæssige og fysiske konsekvenser senere i livet. Vi kan ikke fjerne alt det svære i børns liv, men vi kan blive bedre til at reducere omfanget af belastningen. Samtidig er der meget, der peger på, at når sårbare børn og unge kan leve et liv tættere på det liv, alle andre børn og unge har, sammen med jævnaldrende, er det en stabiliserende faktor.

Vi arbejder for, at sårbare børn og unges liv ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Anders Hede, forskningschef

Målsætninger

 • Flere sårbare børn og unge har en barndom og ungdom sammen med andre børn og unge i en hverdag, der ligner deres så meget som muligt.
 • Flere sårbare børn og unge gennemfører grundskole og ungdomsuddannelse.

Alle med fra start – spørgsmål og svar

Vi har her samlet nogle af de væsentligste spørgsmål og svar til dig, der vil ansøge TrygFonden om støtte på området "Alle med fra start"

Hvem skal indsatserne gavne?

0-25-årige, der:

 • vokser op i en familie, hvor forældrene er udfordret af fx alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, misbrug, vold, kriminalitet eller fattigdom.
 • selv er udfordret i dagtilbud, uddannelse, familie eller fritidsliv fx på grund af stærk mistrivsel, adfærdsudfordringer eller psykiatriske diagnoser.

Hvad lægger vi særligt vægt på?

 • At udvikle, afprøve og udbrede indsatser
  – der går på tværs af fx dagtilbud, skole, socialforvaltning,  psykiatri og civilsamfund og hjælper familien tidligt.
  – med fokus på inklusion af sårbare børn og unge i fællesskaber med andre børn og unge.
 • Inddragelse af børn og unges perspektiv i beslutninger, der vedrører deres liv.
 • Udvikling af metoder til at måle kvalitet og resultater, som er relevante for børn, unge og fagprofessionelle.
 • At viden der opbygges, kan overføres og nyttiggøres bredt af andre.
 • At indsatsen tager udgangspunkt i viden om, hvad der virker bedst.

Hvad støtter vi ikke?

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser.

Er der forskningstemaer, I prioriterer særligt højt?

TrygFonden vil indenfor delmålet "Alle med fra start" prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger: 

 • Udvikling, afprøvning og implementering af indsatser for udsatte børn, unge og deres familie, herunder bl.a.
  - screenings- og opfølgningsredskaber, så der kan sættes tidligere ind med indsatser og følges op på, hvordan det går med børnenes og de unges trivsel og skolegang.
  - indsatser for at sikre kontinuitet, vidensbasering og implementeringskapacitet i praksis for udsatte børn og unge, fx gennem uddannelse og træning, ændrede arbejdsgange og organisering, forbedret faglig dokumentation/data mv.
  - indsatser overfor børn og unge som pårørende til forældre med psykiatrisk og somatisk sygdom, med misbrug, dom for kriminalitet mv. Udvikling og afprøvning af indsatser for forældre til børn med psykisk sygdom, misbrug, vold mv. 
 • Inddragelsesmetoder for børn, unge og forældre såvel i beslutninger om deres egne forhold som i forskning, bl.a. gennem i identifikation af forskningstemaer og -behov.

TrygFonden vil bidrage til at opdyrke og videreudvikle forsknings- og vidensmiljøerne og understøtte mobiliseringen af viden på delmålet ved selv aktivt at medvirke til:

 • Etablering af et tværsektorielt netværk med henblik på udvikling af ovenstående, bakket op af langsigtet satsning til udvikling af forsknings- og udviklingsmiljøer med tæt kobling til praksis, sikring af udviklingsmuligheder for unge forsker-praktikere mv.

Du kan se den samlede oversigt over prioriterede forskningstemaer for alle TrygFondens delmål her.

Vi arbejder med "Alle med fra start"

Sophie Danneris

Sophie Danneris

Projektchef

Tlf.: 40 92 39 31

Christoffer Elbrønd

Christoffer Elbrønd

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 06

Ditte Ehrenreich

Ditte Ehrenreich

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 24

Anders Hede

Anders Hede

Forskningschef

Tlf.: 45 26 08 05