Søg støtte

Søg

Børn og unge

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.
Udfordringer

Børn og unges fysiske og mentale trivsel daler. Vaner grundlægges tidligt i livet, og mentale udfordringer, mangel på søvn og bevægelse og for meget alkohol og tobak påvirker ikke blot børn og unges helbred og sundhed, men har også indflydelse på deres generelle trivsel og deres mulighed for at lære.

De fleste børn og unge oplever perioder med mistrivsel, der udfordrer dem mentalt og socialt, og knap 15 pct. af alle børn får stillet en egentlig psykiatrisk diagnose. Hvis ikke vi sætter tidligt ind over for mistrivsel hos børn og unge, kan den bide sig fast og gå ud over skole og siden uddannelse og job. Relationer i de tidlige år - forældre og nære voksne -  spiller en afgørende rolle for børn og unge, og deres nærvær, støtte og tid er vigtig.

Vi arbejder for, at børn og unge skal trives fysisk, mentalt og socialt.

Ida Hagemann, projektchef

Målsætninger

 • Flere børn og unge trives mentalt og socialt, bevæger sig og sover tilstrækkeligt, indtager mindre alkohol og ingen tobak og øvrige rusmidler.
 • Flere børn og unge er en del af fællesskaber.

Klar til livet – spørgsmål og svar

Vi har her samlet nogle af de væsentligste spørgsmål og svar til dig, der vil ansøge TrygFonden om støtte på delmålet "Klar til livet"

Hvem skal indsatserne gavne?

Vi støtter indsatser, der er målrettet børn og unge i aldersspændet 0-25 år.

Hvad lægger vi særligt vægt på?

 • At udvikle, afprøve og udbrede indsatser der
  - fremmer børn og unges mentale trivsel og fysiske aktivitet.
  - påvirker børn og unges adfærd i forhold til tobak, alkohol og øvrige rusmidler.
  - giver forældre, børn, unge, frivillige og fagprofessionelle mulighed for at styrke børn og unges trivsel.
  - giver alle børn og unge mulighed for at være med i fællesskaber. 
 • Indsatser, der er med til at påvirke regler og strukturer for og holdninger til tobak, alkohol og øvrige rusmidler, søvn, bevægelse og inkluderende fællesskaber 
 • At viden der opbygges, kan overføres og nyttiggøres bredt af andre.
 • At indsatsen tager udgangspunkt i viden om, hvad der virker bedst.

Er der forskningstemaer, I prioriterer særligt højt?

TrygFonden vil indenfor delmålet "Klar til livet" prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Monitorering af
  - børn og unges mentale sundhed og trivsel inkl. søvn med henblik på bl.a. at kortlægge forekomst og forløb.
  - børn og unges aktive bevægelse i hverdagen blandt andet for at understøtte civile indsatser og indsatser i lokalsamfund.
  - børn og unges brug af alkohol, hash, tobak og andre nikotinprodukter, bl.a. for at understøtte strukturelle indsatser.
 • Udvikling og afprøvning af
  - mentalt sundhedsfremmende og forebyggende indsatser overfor børn og unges mistrivsel, psykisk sygdom mv.
  - indsatser omkring børn og unges søvn, inkl. skærmbrug mv.
  - indsatser for mindre børns motorik.
  - indsatser og strukturer, der medvirker til skalering, implementering og forankring i praksis af effektive indsatser, der kan styrke børn og unges fysiske, mentale og sociale trivsel. 

TrygFonden vil bidrage til at opdyrke og videreudvikle forsknings- og vidensmiljøerne og understøtte mobiliseringen af viden på delmålet ved selv aktivt at medvirke til:

 • Fortsat monitorering af unges brug af tobak og andre nikotinprodukter.
 • Fortsat netværk omkring børn og unges mentale sundhed.
 • Fortsat kapacitetsopbygning af forskningsmiljøer med fokus på udvikling og afprøvning af indsatser.

Du kan se den samlede oversigt over prioriterede forskningstemaer for alle TrygFondens delmål her.

Vi arbejder med "Klar til livet"

Søren Stokholm Thomsen

Søren Stokholm Thomsen

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 52

Frederik Mühldorff Sigurd

Frederik Mühldorff Sigurd

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 47

Ditte Ehrenreich

Ditte Ehrenreich

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 24

Ida Hagemann

Ida Hagemann

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 35