Søg støtte

Søg

Børn og unge

Parat til uddannelse

Uddannelse er en af de vigtigste forudsætninger for at få et godt udgangspunkt i livet – både økonomisk og socialt. Vi vil sætte ind før problemerne opstår og arbejde for, at flere børn og unge gennemfører grundskolen og en ungdomsuddannelse for at styrke deres fysiske, mentale og sociale trivsel og fremtidige muligheder i livet.

Udfordringer

Uddannelse har ikke kun positiv effekt på tilknytningen til arbejdsmarkedet og indkomst, men også på helbred, deltagelsen i samfundslivet samt social og mental trivsel. I Danmark er 45.000 unge mellem 15 og 25 år hverken i uddannelse eller job. Denne gruppe har markant større risiko end resten af befolkningen for kroniske, fysiske og mentale sundhedsproblemer, social isolation, et ustabilt familieliv, arbejdsløshed og fattigdom. Alle forhold, der bidrager til ringere livskvalitet.

Der er solid viden om, at de børn, der har udfordringer med trivsel og læring tidligt i livet, også har betydelig risiko for at klare sig dårligt senere i uddannelsessystemet. Derfor er der et stort potentiale i at hjælpe forældre, fagpersoner og civilsamfund til at styrke børnene så tidligt som muligt.

 

Vi arbejder for, at ruste børn og unge til uddannelse

Frederik Mühldorff Sigurd, projektchef

Målsætninger

 • Flere børn og unge gennemfører grundskolen med et resultat, som gør dem i stand til at gå videre med en uddannelse.
 • Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Parat til uddannelse - spørgsmål og svar

Vi har her samlet nogle af de væsentligste spørgsmål og svar til dig, der vil ansøge TrygFonden om støtte på området "Parat til uddannelse"

Hvem skal indsatserne gavne?

Vi støtter indsatser, der er målrettet børn og unge i aldersspændet 0-25 år.

Hvad lægger vi særligt vægt på?

 • At udvikle, afprøve og udbrede indsatser der
  – sætter tidligt ind for at styrke trivsel, faglige kundskaber, personlige og sociale egenskaber samt begejstring for at lære.
  – har fokus på skolefravær.
  – har fokus på søgning og gennemførelse af erhvervsuddannelse.
  – styrker rummelighed i og sammenhænge mellem dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse.
 • At viden der opbygges, kan overføres og nyttiggøres bredt af andre.
 • At indsatsen tager udgangspunkt i viden om, hvad der virker bedst.

Hvad støtter vi ikke?

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Vi har ansøgningsfrist to gange om året: den 1. marts og den 1. september.

Sådan skriver du en god ansøgning

Er der spørgsmål, du savner svar på?

Så send os en mail på denne adresse - og så svarer vi hurtigst muligt.

Vi arbejder med "Parat til uddannelse"

Frederik Mühldorff Sigurd

Frederik Mühldorff Sigurd

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 47

Ditte Ehrenreich

Ditte Ehrenreich

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 24

Sophie Danneris

Sophie Danneris

Projektchef

Tlf.: 40 92 39 31