Søg støtte

Søg

Børn og unge

Parat til uddannelse

Uddannelse er en af de vigtigste forudsætninger for at få et godt udgangspunkt i livet – både økonomisk og socialt. Vi vil sætte ind før problemerne opstår og arbejde for, at flere børn og unge gennemfører grundskolen og en ungdomsuddannelse for at styrke deres fysiske, mentale og sociale trivsel og fremtidige muligheder i livet.

Udfordringer

Uddannelse har ikke kun positiv effekt på tilknytningen til arbejdsmarkedet og indkomst, men også på helbred, deltagelsen i samfundslivet samt social og mental trivsel. I Danmark er 45.000 unge mellem 15 og 25 år hverken i uddannelse eller job. Denne gruppe har markant større risiko end resten af befolkningen for kroniske, fysiske og mentale sundhedsproblemer, social isolation, et ustabilt familieliv, arbejdsløshed og fattigdom. Alle forhold, der bidrager til ringere livskvalitet.

Der er solid viden om, at de børn, der har udfordringer med trivsel og læring tidligt i livet, også har betydelig risiko for at klare sig dårligt senere i uddannelsessystemet. Derfor er der et stort potentiale i at hjælpe forældre, fagpersoner og civilsamfund til at styrke børnene så tidligt som muligt.

 

Vi arbejder for, at ruste børn og unge til uddannelse

Frederik Mühldorff Sigurd, projektchef

Målsætninger

 • Flere børn og unge gennemfører grundskolen med et resultat, som gør dem i stand til at gå videre med en uddannelse.
 • Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Parat til uddannelse – spørgsmål og svar

Vi har her samlet nogle af de væsentligste spørgsmål og svar til dig, der vil ansøge TrygFonden om støtte på området "Parat til uddannelse"

Hvem skal indsatserne gavne?

Vi støtter indsatser, der er målrettet børn og unge i aldersspændet 0-25 år.

Hvad lægger vi særligt vægt på?

 • At udvikle, afprøve og udbrede indsatser der
  – sætter tidligt ind for at styrke trivsel, faglige kundskaber, personlige og sociale egenskaber samt begejstring for at lære.
  – har fokus på skolefravær.
  – har fokus på søgning og gennemførelse af erhvervsuddannelse.
  – styrker rummelighed i og sammenhænge mellem dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse.
 • At viden der opbygges, kan overføres og nyttiggøres bredt af andre.
 • At indsatsen tager udgangspunkt i viden om, hvad der virker bedst.

Hvad støtter vi ikke?

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser.

Er der forskningstemaer, I prioriterer særligt højt?

TrygFonden vil indenfor delmålet "Parat til uddannelse" prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Forbedre datagrundlag om børn og unges faglige udvikling, trivsel og lyst til læring, bl.a. med henblik på at fremme anvendelsesorienterede data på hele børne- og ungeområdet.
 • Udvikling og afprøvning af
  - indsatser, der fremmer små børns sproglige og matematiske forståelse i sammenhæng med deres socio-emotionelle udvikling.
  - indsatser, der løfter læse-, skrive- og matematikfærdigheder særligt for de børn, der har faglige udfordringer.
  - indsatser, der fremmer børn og unges personlige og sociale kompetencer, herunder nysgerrighed, kreativitet, ihærdighed, lyst til læring, selvstændighed og samarbejde.
  - indsatser, der fremmer trivsel og inkluderende læringsmiljøer.
  - indsatser indenfor specialundervisning og inklusion.
  - indsatser, der forebygger og modvirker skolefravær og skolevægring.
  - metoder til bedre samspil mellem forskning og praksis, bl.a.  gennem uddannelse af og støtte til fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge.
  - indsatser, der styrker trivsel og øger gennemførelsen på erhvervsuddannelser (herunder på lærepladserne) og med særligt fokus på inddragelse af eleverne.

TrygFonden vil bidrage til at opdyrke og videreudvikle forsknings- og vidensmiljøerne og understøtte mobiliseringen af viden på delmålet ved selv aktivt at medvirke til: 

 • Fortsat kapacitetsopbygning af forskningsmiljøer med fokus på udvikling og afprøvning af indsatser. 
 • Etablering af praksisrettet forsknings- og udviklingsmiljø indenfor specialundervisning og inklusion.

Du kan se den samlede oversigt over prioriterede forskningstemaer for alle TrygFondens delmål her.

Vi arbejder med "Parat til uddannelse"

Frederik Mühldorff Sigurd

Frederik Mühldorff Sigurd

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 47

Sophie Danneris

Sophie Danneris

Projektchef

Tlf.: 40 92 39 31

Peter Pilegaard Hansen

Peter Pilegaard Hansen

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 29

Ditte Ehrenreich

Ditte Ehrenreich

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 24