Søg støtte

Søg

Fotograf: Lars Krogsgaard Fotograf: Lars Krogsgaard

Særpulje i Region Syddanmark - Tættere på

Trivsel i et ungeperspektiv

Selv om de fleste unge trives, er mistrivsel en stigende udfordring i hele landet – en udfordring som også er til stede i Syddanmark. Med en særpulje på 3 mio. kr. ønsker vi at støtte projekter, der fremmer unges trivsel. I tæt dialog – og med udgangspunkt i de unges ressourcer og perspektiver.  


Udfordringer

På landsplan oplever mere end hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand at have dårligt mentalt helbred. En stor del af den gruppe, som oplever mistrivsel i ungdomsårene, klarer sig heldigvis godt siden, men det er alvorligt, mens det står på. Samtidig oplever en stigende andel unge så omfattende mistrivsel, at det bliver et benspænd for, at de kan udfolde deres potentiale på vejen mod et godt og sundt liv.

Til en særpulje på 3 mio. kr. søger vi nu ideer og projekter, der kan være med til at styrke børn og unges trivsel i Region Syddanmark. Vi synes, det er vigtigt at inddrage de unges perspektiver og ressourcer i udviklingen. Derfor har vi i forberedelsen til denne pulje lyttet til unge i Region Syddanmark: De efterlyser blandt andet plads til at være anderledes, større mangfoldighed i lokale fritidstilbud, mulighed for at deltage i fællesskaber, der ikke skaber et usundt pres samt gode nære relationer. 

Vi vil gerne tæt på de unges perspektiv og tæt på alle de aktører, der har en hverdag sammen med dem. Med særpuljen vil vi give civilsamfunds- og offentlige organisationer mulighed for at udvikle, afprøve og udbrede projekter, der styrker trivslen – og gerne med udgangspunkt i de unges perspektiv. Fra projekter, der arbejder med trivsel for den brede målgruppe af unge i regionen til projekter, der henvender sig til unge i svær mistrivsel.

Jeg ville ønske, at man ikke hele tiden fik at vide, at de unge har det dårligt.

Deltager på TrygFondens trivselsværksted i Haderslev.

Kriterier for støtte

Med denne særpulje vægter vi især indsatser, som:

  • Giver forældre, børn, unge, frivillige og fagprofessionelle mulighed for at styrke børn og unges trivsel.
  • Tager udgangspunkt i viden om, hvad der virker bedst.
  • Skabes i et ligeværdigt samspil mellem ansøger og de unge, som indsatsen henvender sig til.

Start din ansøgning og læs mere i spørgsmål og svar nedenfor.

Særpulje i Syddanmark

Hvad lægger vi særligt vægt på?

Med denne særpulje vægter vi især projekter som:

  • Giver forældre, børn, unge, frivillige og fagprofessionelle mulighed for at styrke børn og unges trivsel.
  • Tager udgangspunkt i viden om, hvad der virker bedst.
  • Skabes i et ligeværdigt samspil mellem ansøger og de unge, som indsatsen henvender sig til.

Hvordan søger du?

Ansøgningsfrist er den 1. oktober 2023, og du får svar cirka fire måneder efter.

Undervejs bliver du bedt om at vælge, hvilket af vores ordinære delmål, du vurderer din ansøgning spiller ind i:

Klar til livet
Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.

Alle med fra start
Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til, at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Hvorfor har I prioriteret en særpulje til Region Syddanmark?

Hvad støtter vi?

Særpuljen følger de samme ansøgningskriterier som TrygFondens ordinære donationspuljer. Du kan dog kun søge støtte til projekter, der har børn og unge i Region Syddanmark som sin primære målgruppe. Du kan læse nærmere om TrygFondens støttekriterier her

 
 

Hvad støtter vi ikke?

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser.