Søg støtte

Søg

Stærke rammer for tryghed

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.


Udfordringer

Danmark har et godt og velfungerende civilsamfund, og borgerne er blandt de mest aktive, hvad angår frivilligt arbejde i foreninger eller velgørende organisationer. Frivillige hjælper andre og støtter fællesskabet, men frivilligt arbejde gavner også de frivillige selv ved at styrke den psykiske og fysiske trivsel. Det stærke civilsamfund er en del af forklaringen på den høje tillid både til andre mennesker og statslige institutioner. Selv om Danmark allerede står et godt sted, er det vigtigt, at vi fortsætter arbejdet med at styrke deltagelsen.

Den offentlige debat er generelt god i Danmark, men alligevel hænder det, at den kører af sporet, bliver polariseret, unødvendigt grov, baseret på manglende viden eller faktuelt forkerte antagelser. Det kan afholde flere fra at indgå i den offentlige debat og lede til beslutninger på et forkert vidensgrundlag for den enkelte og i værste tilfælde for samfundet generelt. Demokratiet i Danmark fungerer overordnet godt. Alligevel er der grund til at arbejde for at styrke demokratiet blandt de grupper i befolkningen, der er underrepræsenterede: Det er en vigtig værdi at fastholde, at alle har noget at bidrage med og ret til at blive hørt. 

 

Vi arbejder for styrket frivillighed og deltagelse – og tillid til demokratiet

Peter Pilegaard, projektchef

Målsætninger

 • Et bedre vidensgrundlag for civilsamfund og frivillighed. 
 • En offentlige debat, der er bred, åben og baseret på den bedst tilgængelige viden.  
 • En styrket deltagelse i demokratiske processer blandt de grupper, der er underrepræsenterede. 

Styrk civilsamfund, debat og demokrati – spørgsmål og svar

Vi har her samlet nogle af de væsentligste spørgsmål og svar til dig, der vil ansøge TrygFonden om støtte på området "Styrk civilsamfund, debat og demokrati"

Hvem skal indsatserne gavne?

Alle i Danmark.

Hvad lægger vi særligt vægt på?

 • At opbygge praktisk anvendelig viden om:  
  - tværgående udfordringer og muligheder for civilsamfundet og de frivillige organisationer  
  - den offentlige debat  
  - deltagelse i demokratiske processer 
 • At udvikle, afprøve og udbrede indsatser: 
  - der bidrager til en mere repræsentativ og stimulerende offentlig debat, blandt andet ved at begrænse mængden af hadefulde kommentarer og ekstrem polarisering. 
  - der fremmer, at journalister og andre relevante aktører formidler viden på en måde, der afspejler forskningsmæssig kvalitet, inddrager borgernes perspektiver og stimulerer nysgerrigheden.
  - der fremmer deltagelse i demokratiske processer blandt de grupper, der er underrepræsenterede. 

Hvad støtter vi ikke?

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser.

Er der forskningstemaer, I prioriterer særligt højt?

TrygFonden vil indenfor delmålet "Styrk civilsamfund, debat og demokrati" prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Kortlægning af eksisterende og nye
  - frivillige og frivillighedsformer, bl.a. digital frivillighed.
  - modeller for faglig udvikling af civilsamfundsindsatser.
  - modeller for demokratisk deltagelse og styring i civilsamfundsorganisationer.
 • Udvikling og afprøvning af metoder til at måle den offentlige debat. Dette gælder både negative fænomener som polarisering, misinformation og hadtale og positive fænomener som tillid og nysgerrighed efter viden. 
 • Kortlægning og forståelse af social og institutionel tillid med betydning for trygheden. 
 • Forståelse af tillidsnedbrydende mekanismer og strategier med henblik på udvikling af indsatser, der fremmer eller beskytter social og institutionel tillid. 
 • Udvikling og afprøvning af indsatser, der fremmer deltagelse i demokratiske processer, særligt blandt underrepræsenterede.

TrygFonden vil bidrage til at opdyrke og videreudvikle forskningsmiljøerne på delmålet og understøtte mobiliseringen af viden. Derfor vil TrygFonden: 

 • Etablere et netværk for forskere og praktikere om forskning i den offentlige debat.

Du kan se den samlede oversigt over prioriterede forskningstemaer for alle TrygFondens delmål her.

Vi arbejder med "Styrk civilsamfund, debat og demokrati"

Peter Pilegaard Hansen

Peter Pilegaard Hansen

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 29

Christoffer Elbrønd

Christoffer Elbrønd

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 06

Anders Hede

Anders Hede

Forskningschef

Tlf.: 45 26 08 05

Natasha Al-Hariri

Natasha Al-Hariri

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 53