Søg støtte

Søg

Stærke rammer for tryghed

Tryghed på dagsordenen

Tryghed er grundstenen i et godt liv. Når vi føler os trygge, har vi overskud til at lære nyt, være modige, tage del i fællesskaber og gøre noget for os selv og andre. Vi vil sætte fokus på rammerne for et trygt samfund med viden, målinger og analyser og igangsætte dialog med relevante aktører og den brede befolkning i Danmark om løsninger. 

Udfordringer

Tryghed er løbende og konstant til debat. Det er godt, for tryghed har ikke´en præcis afgrænsning eller en bestemt definition. Hvis vi skal skabe mere tryghed for alle i Danmark, er det vigtigt, at emner relateret til tryghed får en så fremtrædende, vidensbaseret og løsningsorienteret plads på dagsordenen som muligt. Men der er en tendens til skævhed i den offentlige mediedækning og debat om mange trygheds- og samfundsudfordringer, fordi der oftest lægges vægt på problemer, konflikter, risici og kriser. Det kan i sig selv skabe utryghed hos den enkelte, samtidig med at løsningsmuligheder, fremskridt og egne handlemuligheder ikke dækkes i samme omfang.

Vi vil være med til at facilitere og bidrage til debatten med analyser og faktuel viden. Vi vil identificere spørgsmål, som bør være på den offentlige dagsorden og gøre det så tidligt som muligt, så debatterne bliver saglige og dialogorienterede med fokus på løsninger og handlemuligheder. 

Vi arbejder for at sætte tryghed på dagsordenen i debatten.

Anders Hede, forskningschef

Målsætninger

 • At tryghedsrelevante temaer fylder mere i den offentlige debat på en hensigtsmæssig måde.

Vi modtager ikke ansøgninger på dette delmål.

Tryghed på dagsordenen – spørgsmål og svar

Vær opmærksom på, at vi ikke modtager ansøgninger på dette delmål.

Hvem skal indsatserne gavne?

Alle i Danmark.

Hvad lægger vi særligt vægt på?

 • Indsatser,
  – der fremmer en mere løsningsorienteret debat om tryghedsrelaterede emner
  – der har fokus på manglende viden og fejlagtige opfattelser i den offentlige debat om tryghedsrelaterede emner.

Er der forskningstemaer, I prioriterer særligt højt?

Der gives ikke donationer indenfor dette delmål. 

To aktiviteter vil fortsætte:

 • TrygFondens Fællesskabsmåling
 • TrygFondens Tryghedsmåling

Følgende overvejes som rekvireret forskning og udredning:

 • Udbredelse og kvalificering af anvendelse af livskvalitetsmål på tværs af sektorer og indsatser.
 • Udredning af mulighederne for et nationalt social survey i Danmark på linje med andre lande, men med mulighed for kobling til registre mv. 
 • Afdækning af befolkningens opfattelse og vurdering af temaer i TrygFondens strategi, eksempelvis forebyggelse, uddannelse, mental sundhed mv.  
 • Derudover vil vi løbende identificere emner og forskningsspørgsmål m.m., som vi vil kunne rekvirere forskning eller vidensproduktion i forhold til.

Vi arbejder med "Tryghed på dagsordenen"

Anders Hede

Anders Hede

Forskningschef

Tlf.: 45 26 08 05

Peter Pilegaard Hansen

Peter Pilegaard Hansen

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 29

Christoffer Elbrønd

Christoffer Elbrønd

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 06