Søg støtte

Søg

Tryghed i hverdagen

Digital tryghed

Alle skal kunne færdes sikkert og trygt digitalt. Vi vil udvikle og udbrede indsatser, viden og værktøjer, der gør den enkelte i stand til at tage ansvar for egen og andres digitale tryghed.

Udfordringer

Hvert år udsættes 150.000 personer i Danmark mellem 16 og 74 år for kriminalitet begået på internettet. Den digitale kriminalitet dækker både over økonomisk kriminalitet med fx misbrug af betalingskortoplysninger og bedrageri i forbindelse med handel på internettet samt ikkeøkonomisk kriminalitet med fx grooming og ulovlig deling af fotos.

Digital kriminalitet er en relativt ny form for kriminalitet, som er vokset frem i takt med, at store dele af vores liv i dag leves på og via internettet. Det er først inden for de senere år, at retssystemet er begyndt at registrere internetkriminalitet, og det er også først i de senere år, at den bredere befolkning for alvor er blevet opmærksomme på problemet.

Vi arbejder for at gøre den enkelte i stand til at tage ansvar for egen og andres digitale tryghed.

Christoffer Elbrønd, projektchef

Målsætninger

 • Flere kan færdes trygt og sikkert på internettet.

Vi støtter ikke kurser og udstyr på dette område.

Digital tryghed – spørgsmål og svar

Vi har her samlet nogle af de væsentligste spørgsmål og svar til dig, der vil ansøge TrygFonden om støtte. Vær opmærksom på, at vi ikke støtter udstyr og kurser på området "Digital tryghed".

Hvem skal indsatserne gavne?

Alle i Danmark

Hvad lægger vi særligt vægt på?

 • At udvikle, afprøve og udbrede indsatser der
  - mobiliserer befolkningen til at tage ansvar for egen og andres sikkerhed online
  - udvikler og udbreder redskaber, tilbud og viden, så befolkningen kan agere sikkert online
  - skaber ny viden om omfanget og karakteren af digital kriminalitet.
   

Hvad støtter vi ikke?

På området "Digital tryghed" støtter vi ikke udstyr og kurser.

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser.

Er der forskningstemaer, I prioriterer særligt højt?

TrygFonden vil indenfor delmålet "Digital tryghed" prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Løbende monitorering af
  udviklingen i digital kriminalitet overfor både børn og voksne, herunder identifikation af særligt udsatte grupper.
 • Udvikling og afprøvning af
  - indsatser, der understøtter færdigheder og adfærd for at undgå digital kriminalitet
  - indsatser, der forebygger ukonstruktiv utryghed over digital kriminalitet.
 • Bedre forståelse af
  - relevante færdigheder og adfærd hos den enkelte for at undgå digital kriminalitet.
  - digitale gerningsmænd.

Du kan se den samlede oversigt over prioriterede forskningstemaer for alle TrygFondens delmål her.

Har du spørgsmål?

Christoffer Elbrønd

Projektchef