Søg støtte

Søg

Tryghed i hverdagen

Forebyg indbrud

Gode relationer mellem naboer, flere der sikrer deres døre og vinduer og et stærkt samarbejde mellem kommuner, politi og borgere. Vi vil arbejde for at mindske utrygheden for indbrud og forebygge, at de sker.


Udfordringer

Selv om antallet af indbrud er faldende, er indbrud i eget hjem noget, der påvirker danskernes tryghed i negativ retning. I Danmark er i gennemsnit hver fjerde borger utryg for at få indbrud. Danmark har siden starten af 1980’erne haft 30-35.000 indbrud om året – med et peak på knap 50.000 i 2009. Siden da er indbrud mere end halveret. Alligevel har vi fortsat tre gange så mange indbrud som i Tyskland og mere end dobbelt så mange som i Sverige. 

Der er fortsat en stor udfordring i at få omsat viden om, hvordan vi forebygger indbrud til praksis. Både når det gælder de helt enkle råd - om fx at klippe hækken ned til en størrelse, så det er sværere for tyven at begå indbrud i det skjulte - til kendte løsninger inden for indbrudssikring og nabohjælp. Desuden er der potentiale i at udbrede principper for trygge boligområder i kommunerne og tæt samarbejde imellem kommune, politi og lokale aktører.

 

Vi arbejder for at reducere antallet af indbrud og den indbrudsrelaterede utryghed i hele befolkningen.

Britt Wendelboe, projektchef

Målsætninger

 • Antallet af indbrud nedbringes til nabolandes niveau.
 • Færre oplever at være utrygge for at blive udsat for indbrud.

Vi modtager ikke ansøgninger på dette område - ej heller til forskning indenfor Forebyg indbrud. Støtte til forskning foregår udelukkende på initiativ af TrygFonden. Hvis du vil i dialog med TrygFonden, kan du rette henvendelse til Britt Wendelboe.

Forebyg indbrud – spørgsmål og svar

Vær opmærksom på, at vi ikke modtager ansøgninger på dette område.

Hvem skal indsatserne gavne

Alle i Danmark med særlig fokus på dem, der bor i hus.

Hvad lægger vi særligt vægt på?

 • At udvikle og afprøve metoder til forebyggelse af indbrud og den utryghed indbrud giver.
 • At øge befolkningens kendskab til og engagement i, hvordan de forebygger indbrud i deres bolig og i deres nabolag. 
 • At øge befolkningens mulighed for at undgå hælervarer. 
   

Er der forskningstemaer, I prioriterer særligt højt?

Du kan ikke søge donationer til forskning indenfor Forebyg indbrud. Støtte til forskning foregår udelukkende på initiativ af TrygFonden. Hvis du vil i dialog med TrygFonden herom, kan du rette henvendelse til Britt Wendelboe. TrygFonden vil understøtte sin indsats på området "Forebyg indbrud" ved selv at opbygge viden med fokus på:

 • Bedre forståelse af
  - konstruktiv og ukonstruktiv utryghed i forhold til indbrud, og hvad der kan påvirke disse.
  - barrierer for skalsikring, mærkning mv. hos den enkelte.
  - gerningsmænd og hælerivirksomhed, målrettet forebyggelse af recidiv blandt indbrudstyve.
 • Udvikling og afprøvning af
  - nabo- eller netværksbaserede indsatser mod indbrud. 
  - indsatser til forbedring af polititaktikker til øget opklaring af indbrud, begrænsning af hæleri mv.

Du kan se den samlede oversigt over prioriterede forskningstemaer for alle TrygFondens delmål her.

Vores strategiske partnerskaber

På området "Forebyg indbrud" arbejder vi sammen med en række aktører for at reducere antallet af indbrud og øge trygheden.

Har du spørgsmål?

Britt Wendelboe

Projektchef