Søg støtte

Søg

Tryghed i hverdagen

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.


Udfordringer

I Danmark får 5.000 hvert år hjertestop uden for hospital. Det svarer til cirka 14 personer hver dag. Tre ud af fire hjertestop uden for hospital sker i private hjem, og de fleste personer får varige skader eller dør, hvis ikke de får hjælp inden for 10 minutter. Når en person falder om med hjertestop derhjemme eller i det offentlige rum, er det afgørende for personens overlevelseschancer, at vidner hurtigt træder til med livreddende førstehjælp og brug af hjertestarter. 

Hvis potentialet i TrygFondens Hjerteløberordning og øvrige frivilligordninger samt vidner til hjertestop skal udnyttes til fulde, er det nødvendigt, at der er hjertestartere i det offentlige rum, som er fuldt tilgængelige døgnet rundt.

Vi arbejder for, at alle kan og vil træde til ved hjertestop uden for hospital.

Grethe Thomas, projektchef

Målsætninger

  • Flere træder til med livreddende førstehjælp ved hjertestop udenfor hospital.
  • Flere overlever et hjertestop uden for hospital med bevaret livskvalitet.

Vi støtter ikke regionale projekter på dette område.

Hjertestart - spørgsmål og svar

Vi har her samlet nogle af de væsentligste spørgsmål og svar til dig, der vil ansøge TrygFonden om støtte. Vær opmærksom på, at vi ikke støtter regionale projekter på området "Hjertestart".

Hvem skal indsatserne gavne?

Alle i Danmark

Hvad lægger vi særligt vægt på?

  • At udvikle, afprøve og udbrede indsatser, der 
    - mobiliserer befolkningen til at træde til ved hjertestop udenfor hospital.
    - øger befolkningens kendskab til symptomer på hjertestop og deres viden om, hvordan man træder til og yder livreddende hjælp.
    - bruger fællesskaber til at mobilisere befolkningen til at træde til ved hjertestop udenfor hospital.

Hvad støtter vi ikke?

På området "Hjertestart" støtter vi ikke regionale projektansøgninger.

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Vi har ansøgningsfrist to gange om året: den 1. marts og den 1. september.

Sådan skriver du en god ansøgning

Er der spørgsmål, du savner svar på?

Så send os en mail på denne adresse - og så svarer vi hurtigst muligt.

Har du spørgsmål?

Grethe Thomas

Projektchef