Søg støtte

Søg

Tryghed i hverdagen

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.


Udfordringer

I Danmark får 5.000 hvert år hjertestop uden for hospital. Det svarer til cirka 14 personer hver dag. Tre ud af fire hjertestop uden for hospital sker i private hjem, og de fleste personer får varige skader eller dør, hvis ikke de får hjælp inden for 10 minutter. Når en person falder om med hjertestop derhjemme eller i det offentlige rum, er det afgørende for personens overlevelseschancer, at vidner hurtigt træder til med livreddende førstehjælp og brug af hjertestarter. 

Hvis potentialet i TrygFondens Hjerteløberordning og øvrige frivilligordninger samt vidner til hjertestop skal udnyttes til fulde, er det nødvendigt, at der er hjertestartere i det offentlige rum, som er fuldt tilgængelige døgnet rundt.

Vi arbejder for, at alle kan og vil træde til ved hjertestop uden for hospital.

Grethe Thomas, projektchef

Målsætninger

 • Flere træder til med livreddende førstehjælp ved hjertestop uden for hospital.
 • Flere overlever et hjertestop uden for hospital med bevaret livskvalitet.

Vi støtter ikke regionale projekter på dette område.

Hjertestart – spørgsmål og svar

Vi har her samlet nogle af de væsentligste spørgsmål og svar til dig, der vil ansøge TrygFonden om støtte. Vær opmærksom på, at vi ikke støtter regionale projekter på området "Hjertestart".

Hvem skal indsatserne gavne?

Alle i Danmark

Hvad lægger vi særligt vægt på?

 • At udvikle, afprøve og udbrede indsatser, der 
  - mobiliserer befolkningen til at træde til ved hjertestop udenfor hospital.
  - øger befolkningens kendskab til symptomer på hjertestop og deres viden om, hvordan man træder til og yder livreddende hjælp.
  - bruger fællesskaber til at mobilisere befolkningen til at træde til ved hjertestop udenfor hospital.

Hvad støtter vi ikke?

På området "Hjertestart" støtter vi ikke regionale projektansøgninger.

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser.

Er der forskningstemaer, I prioriterer særligt højt?

TrygFonden vil indenfor delmålet "Hjertestart" prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Udvikling og afprøvning af indsatser,
  - der får endnu flere til at træde til, herunder særligt i målgrupper med lave indkomster, korte uddannelser mv. 
  - der kan sikre højere og hurtigere erkendelse med henblik på igangsætning af hjertelungeredning.
  - der givere bedre kvalitet af lægmands hjertelungeredning, særligt gennem optimering af træning af lægpersoners uddannelse og gennem bedre vejledning fra 112.
 • Identificering af faktorer for langsigtet driftsmæssig bæredygtighed af den samlede indsats for sikring af hjertelungeredning.

Du kan se den samlede oversigt over prioriterede forskningstemaer for alle TrygFondens delmål her.

Har du spørgsmål?

Grethe Thomas

Projektchef