Søg støtte

Søg

Tryghed i hverdagen

Reager på stroke

Stroke - blødning eller blodprop i hjernen - er den fjerdehyppigste dødsårsag i Danmark og den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap. Mange kan overleve stroke til et godt liv, hvis de kommer i behandling hurtigt. Vi arbejder for, at alle kan genkende symptomerne på stroke - og reagerer på dem.

Udfordringer

Hvert år bliver ca. 12.000 i Danmark indlagt med stroke, som er en samlet betegnelse for blødning eller blodprop i hjernen. I alt oplever en ud af syv at få stroke, og i dag er stroke den fjerde hyppigste dødsårsag og den hyppigste årsag til, at voksne får et mentalt eller fysisk handicap. De hyppigste årsager til stroke er forhøjet blodtryk og fysisk inaktivitet, men også forhøjet kolesterol og diabetes er væsentlige risikofaktorer.

Hvis flere mennesker skal overleve til et godt liv, er der brug for at alle kan genkende symptomerne på stroke. Når man rammes af stroke, er hurtig hjælp og behandling nemlig afgørende for chancen for at overleve med bevaret livskvalitet. Derfor skal alle i Danmark være i stand til at genkende og reagere hurtigt på stroke.

Vi arbejder for, at alle kender symptomerne på stroke - og reagerer hurtigt, når de oplever dem.

Grethe Thomas, projektchef

Målsætninger

  • Flere træder til, når mennesker rammes af stroke.
  • Flere overlever stroke uden for hospital med bevaret livskvalitet.

Vi støtter ikke kurser og udstyr på dette område.

Reager på stroke - spørgsmål og svar

Vi har her samlet nogle af de væsentligste spørgsmål og svar til dig, der vil ansøge TrygFonden om støtte. Vær opmærksom på, at vi ikke støtter udstyr og kurser på området "Stroke".

Hvem skal indsatserne gavne?

Alle i Danmark

Hvad lægger vi særligt vægt på?

  • At udvikle, afprøve og udbrede indsatser, der 
    - øger befolkningens kendskab til symptomer på stroke og deres viden om, hvordan man træder til og yder livreddende hjælp. 
    - mobiliserer befolkningen til at træde til, når de er vidne til stroke. 
    - bruger fællesskaber til at mobilisere befolkningen til at træde til ved stroke.

Hvad støtter vi ikke?

På området "Stroke" støtter vi ikke udstyr og kurser.

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Vi har ansøgningsfrist to gange om året: den 1. marts og den 1. september.

Sådan skriver du en god ansøgning

Er der spørgsmål, du savner svar på?

Så send os en mail på denne adresse - og så svarer vi hurtigst muligt.

Har du spørgsmål?

Grethe Thomas

Projektchef