Søg støtte

Søg

Voksne

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 

Udfordringer

Alle støder på udfordringer i løbet af livet. For de fleste er det midlertidige perioder præget af fx stress, sorg, sygdom eller forbigående ensomhed, men der er også en del af befolkningen, som kæmper med tungere problemer, der placerer dem på kanten af eller uden for fællesskabet.

Omkring hver femte voksne står på kanten af de fællesskaber, som andre mødes i og bidrager til. De oplever udfordringer i livet som fx arbejdsløshed, dårligt helbred eller psykiske vanskeligheder, og det påvirker deres livskvalitet. De føler sig oftere ensomme end flertallet, og færre har nære familierelationer som fx kæreste eller børn. Under halvdelen har et fast arbejde, og mere end hver tiende er arbejdsløs.

Fire pct. er decideret udsatte, og ud af dem oplever knap to ud af tre, at de er uden for fællesskabet. De har ofte en del udfordringer - både socialt, psykisk og fysisk. Omkring halvdelen bor alene, og hovedparten er uden arbejde, sygemeldte eller på førtidspension. Hver tredje er under 30 år.

 
 

Vi arbejder for, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber

Ida Hagemann, projektchef

Målsætninger

 • Flere sårbare eller udsatte voksne tager del i aktiviteter og fællesskaber, som styrker deres handlemuligheder og livskvalitet. 
 • Færre oplever barrierer for at deltage i samfundets fællesskaber.

Fællesskaber for alle – spørgsmål og svar

Vi har her samlet nogle af de væsentligste spørgsmål og svar til dig, der vil ansøge TrygFonden om støtte på området "Fællesskaber for alle"

Hvem skal indsatserne gavne?

Voksne på kanten af eller udenfor samfundets fællesskaber, fx som følge af langvarige sociale, psykiske eller fysiske problemer. 

Hvad lægger vi særligt vægt på?

 • Indsatser,  
  - der understøtter, at voksne på kanten af og uden for fællesskaberne kan deltage i og bidrage til fællesskaberne.  
  - der fremmer, at samfundets fællesskaber bliver mere rummelige 
  - der fremmer stabilitet og bæredygtige forandringer på området  
 • At indsatsen tager udgangspunkt i viden om, hvad der virker bedst.

Hvad støtter vi ikke?

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser.

Er der forskningstemaer, I prioriterer særligt højt?

TrygFonden vil indenfor delmålet "Fællesskaber for alle" prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Udvikling og afprøvning af
  - indsatser for sårbare og udsatte voksne i relation til familie, civil deltagelse og arbejdsmarkedsdeltagelse, herunder forbedring af eksisterende indsatser .
  målemetoder for progression, herunder livskvalitet, brugerrapporterede mål mv.
  - metoder til tidlig identifikation af personer i risiko for marginalisering, konfliktfyldt familieopløsning, svær økonomisk stress og dernæst tidlig indsats, lavtærskel-tilbud mv.
  - brugerinddragelse, herunder metoder til inddragelse af de mest udsatte i udviklingen af indsatser, måleredskaber mv.
 • Bedre forståelse af
  - forskellige målgruppers ønsker og behov for deltagelse i fællesskaber.

Du kan se den samlede oversigt over prioriterede forskningstemaer for alle TrygFondens delmål her.

Vi arbejder med "Fællesskaber for alle"

Ida Hagemann

Ida Hagemann

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 35

Anders Hede

Anders Hede

Forskningschef

Tlf.: 45 26 08 05

Søren Stokholm Thomsen

Søren Stokholm Thomsen

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 52

Christoffer Elbrønd

Christoffer Elbrønd

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 06