Søg støtte

Søg

Voksne

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.

Udfordringer

Hvert år dør mange for tidligt af sygdomme, der kunne være undgået, og middellevealderen er i Danmark kortere end de lande, vi normalt sammenligner os med. Det skyldes i høj grad, at for mange er afhængige af tobak, drikker for meget alkohol, bevæger sig for lidt, sover for dårligt og er for stressede.

Sundheden er samtidig skævt fordelt, så nogle grupper dør langt tidligere, er mere syge og har dårligere trivsel end andre. Den usunde livsstil forringer den enkeltes livskvalitet og mulighederne for at indgå i hverdagens fællesskaber og tage aktivt del i samfundet. 

Vi arbejder for, at flere voksne kan realisere og fastholde en sund livsstil

Ida Hagemann, projektchef i TrygFonden

Målsætninger

 • Flere voksne får et sundere liv uden tobak, et mindre skadeligt alkoholforbrug, mere bevægelse, mindre stress og bedre søvn.  
 • Flere voksne kan tidligt, let og hurtigt få hjælp til at stoppe deres forbrug af tobak, et mindre skadeligt alkoholforbrug, mere bevægelse, mindre stress og bedre søvn. 
   

Sundere liv - spørgsmål og svar

Vi har her samlet nogle af de væsentligste spørgsmål og svar til dig, der vil ansøge TrygFonden om støtte på området "Sundere liv"

Hvem skal indsatserne gavne?

Voksne, som er i risiko i forhold til tobaks- og alkoholforbrug, søvn- og stressproblemer eller for lidt bevægelse. 

Hvad lægger vi særligt vægt på?

 • At udvikle, afprøve og udbrede indsatser,  
  - der fremmer sund adfærd i forhold til tobak, alkohol, bevægelse, søvn og stress. 
  - der øger fagprofessionelles brug af effektive metoder. 
 • Påvirkning af strukturelle rammer relateret til tobaks- og alkoholforbrug og bevægelse. 
 • At viden der opbygges, kan overføres og nyttiggøres bredt af andre.
 • At indsatsen tager udgangspunkt i viden om, hvad der virker bedst.

Hvad støtter vi ikke?

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser.

Er der forskningstemaer, I prioriterer særligt højt?

TrygFonden vil indenfor delmålet "Sundere liv" prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Monitorering af forekomst og udvikling indenfor tobak/nikotin, alkohol, bevægelse, søvn og stress, herunder bl.a. monitoreringsindsatser, der kan
  - understøtte udviklingen af bedre monitoreringsteknikker for søvn, fysisk aktivitet og storforbrug af alkohol.
  - skabe bedre forståelse af forløb af stress og søvnproblemer.
  - identificere effekt af strukturelle indsatser i bred forstand indenfor tobak/nikotin, alkohol, bevægelse, søvn og stress
 • Udvikling og afprøvning af virksomme tidlige, lav-tærskel- og low-cost-indsatser indenfor rygestop, storforbrug af alkohol, stress og søvnproblemer, herunder med fokus på motivation til adfærdsændringer.
 • Bedre forståelse af
  - nikotinindustriens strategier og adfærd.
  - motivation for øgning og fastholdelse af fysisk aktivitet i hverdagen, særligt blandt de mindst aktive, fx gennem aktiv transport og civile indsatser.

TrygFonden vil bidrage til at opdyrke og videreudvikle forsknings- og vidensmiljøerne og understøtte mobiliseringen af viden på delmålet ved selv aktivt at medvirke til:

 • Skabelse af rammerne for systematiske sammenfatninger af forskning med henblik på rådgivning af praksis, beslutningstagning mv. 
 • Etablering af et netværk for forskning i forebyggelse af og interventioner overfor storforbrug af alkohol.

Du kan se den samlede oversigt over prioriterede forskningstemaer for alle TrygFondens delmål her.

Vi arbejder med "Sundere liv"

Anders Hede

Anders Hede

Forskningschef

Tlf.: 45 26 08 05

Ida Hagemann

Ida Hagemann

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 35

Frederik Mühldorff Sigurd

Frederik Mühldorff Sigurd

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 47

Søren Stokholm Thomsen

Søren Stokholm Thomsen

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 52

Sara Stiles Månsson

Sara Stiles Månsson

Projektchef

Tlf.: 40 76 70 60