Søg støtte

Søg

Voksne

Tryghed i arbejdslivet

Flere skal trives fysisk og psykisk i arbejdslivet, og voksne, der har svært ved at læse, skrive, regne eller udføre digitale hverdagsopgaver, skal have hjælp, der passer til deres behov. Vi vil bidrage til, at flere oplever et rummeligt arbejdsmarked, der fremmer gode arbejdsvilkår og tryghed i hele arbejdslivet.

Udfordringer

De fleste befinder sig godt i deres arbejdsliv. Men nogle oplever, at det er vanskeligt at bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, blandt andet på grund af udfordringer med at læse, skrive, regne og arbejde digitalt, eller fordi deres fysiske og/eller mentale helbred er dårligt. Knap 600.000 voksne har svært ved at læse og skrive, 500.000 har svært ved at regne og 1 mio. er udfordret, når de skal bruge en computer til at løse hverdagsopgaver. Det at have svært ved at læse, skrive, regne og navigere digitalt kan være en barriere for at blive efteruddannet og dermed for at fastholde sit arbejde, og for generel deltagelse i samfundet.

Fra Tryghedsmålingen ved vi, at utrygheden over om dårligt helbred rammer arbejdsevne og forsørgelsesmuligheder, er vokset støt fra måling til måling i de seneste ti år. 3.500 personer lægger hvert år arbejdslivet bag sig, før de selv havde planlagt det på grund af fysiske gener, og mere end hver tredje af seniorerne med hårdt fysisk arbejde ville blive længere på arbejdsmarkedet, hvis arbejdet ikke var så fysisk hårdt.

Vi arbejder for, at flere får et trygt arbejdsliv

Christoffer Elbrønd, projektchef i TrygFonden

Målsætninger

  • Flere voksne på arbejdsmarkedet, som har svært ved at læse, skrive, regne og bruge it, hjælpes til opkvalificering. 

Tryghed i arbejdslivet - spørgsmål og svar

Vi har her samlet nogle af de væsentligste spørgsmål og svar til dig, der vil ansøge TrygFonden om støtte på området "Tryghed i arbejdslivet"

Hvem skal indsatserne gavne?

Voksne i arbejde, som er udfordret på arbejdsmarkedet, fordi de har svært ved at læse, skrive, regne eller bruge it.

Hvad lægger vi særligt vægt på?

  • At udvikle og afprøve indsatser, der i højere grad imødekommer behov hos voksne med svage læse-, skrive-, regne- og it-færdigheder. 
  • At viden der opbygges, kan overføres og nyttiggøres bredt af andre.
  • At indsatsen tager udgangspunkt i viden om, hvad der virker bedst.

Hvad støtter vi ikke?

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Vi har ansøgningsfrist to gange om året: den 1. marts og den 1. september.

Sådan skriver du en god ansøgning

Er der spørgsmål, du savner svar på?

Så send os en mail på denne adresse - og så svarer vi hurtigst muligt.

Vi arbejder med "Tryghed i arbejdslivet"

Ditte Ehrenreich

Ditte Ehrenreich

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 24

Anders Hede

Anders Hede

Forskningschef

Tlf.: 45 26 08 05

Sophie Danneris

Sophie Danneris

Projektchef

Tlf.: 40 92 39 31