Søg støtte

Søg

Fra idé til projekt

Kære ansøger

TrygFonden er i gang med en strategiproces, der i 2022 munder ud i en ny strategi. Som konsekvens heraf havde vi ansøgningsfrist for sidste ansøgningsrunde i 2021 den 1. september, og vi har derfor lukket for nye ansøgninger frem til primo 2022. Du kan derfor ikke ansøge resten af 2021. Du kan stadig anmode om udbetaling på og evaluere dine nuværende projekter. 

Læs mere om den nye strategi her

Spørgsmål og svar om donationsansøgninger og tidsfrister

Hvornår er der ansøgningsfrist?

TrygFonden er i gang med en strategiproces, der i 2022 munder ud i en ny strategi. Som konsekvens heraf har vi ansøgningsfrist for sidste ansøgningsrunde i 2021 den 1. september.

Når du søger støtte hos TrygFonden, skal du være opmærksom på, om du vil sende en regional eller en landsdækkende ansøgning. 

Frister for ansøgninger i 2021:

  • 1. september klokken 12 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar ca. fire måneder efter ansøgningsfristen i den runde, du søger til. Hvis du ansøger til forskning, kan der være en behandlingstid på op til syv måneder i alt pga. review.

Hvem beslutter, om jeg får støtte?

TrygFondens sekretariat modtager alle ansøgninger og foretager en førstebehandling. Herefter behandles ansøgningen i forskellige råd og udvalg.
Læs mere om bevillingsprocessen her.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Hvis vi vælger at støtte din idé, får du tilsendt et elektronisk bevillingsbrev pr. e-mail. Her vil det fremgå, hvilket beløb vi støtter dig med, og hvordan du får udbetalt beløbet.

Hvis du får afslag på din ansøgning, kan vi desværre ikke give dig en begrundelse. Årsagen er, at vi årligt får mere end 2000 ansøgninger og desværre hverken har ressourcer eller tid til at begrunde hvert enkelt afslag. 

Hvor meget kan jeg søge i støtte?

Alle beløb kan komme i betragtning. Det ansøgte beløb skal være inkl. evt. moms.

Kan jeg søge støtte til en del af et projekt?

Ja, du kan i ansøgningsskemaet angive, hvor stor en del af projektet, du søger støtte til. TrygFonden vil gerne være en af flere støttegivere. Vi stiller dog ikke krav til, at dele af projektet skal være finansieret af dig selv eller andre.

Hvornår og hvordan får jeg støtten udbetalt?

Beløbet bliver som hovedregel udbetalt, når regnskab eller bilag er indsendt til TrygFonden. Som regel ved projektets afslutning.  

Får jeg altid det præcise beløb, jeg ansøger om? 

Nej, TrygFonden kan godt give tilsagn om delfinansiering med forudsætning om, at resten af finansieringen bliver dækket fra anden side.

Kan jeg få støtte med tilbagevirkende kraft? 

Nej, som hovedregel kan du ikke. Projektet kan dog godt være igangsat og stadig komme i betragtning til støtte. Projektet må dog ikke være afsluttet. 

Jeg kan ikke lægge ud for støttebeløbet. Hvad gør jeg?

Der kan laves en særlig aftale under bestemte betingelser. Der vil være kontaktoplysninger i det elektroniske bevillingsbrev fra TrygFonden.

Kan jeg få udbetalt beløbet i rater? 

Ja, der kan laves en særlig aftale under bestemte betingelser

Hvordan afleverer jeg evalueringen af mit projekt til jer?

Når dit projekt er afsluttet, skal du som donationsmodtager evaluere det initiativ, du har fået støtte til, så vi kan lære af resultaterne og videreformidle dine erfaringer. På den måde vil endnu flere få gavn af dit gode initiativ. Alle donationsmodtagere skal senest 14 dage efter projektafslutningen udfylde et elektronisk evalueringsskema. Du vil modtage det på e-mail efter projektafslutningen. Resultaterne formidles til vores regionale råd og bevillingsudvalg og lægges på tryghed.dk.

Må jeg skrive ansøgningen på engelsk?

Ja, du må altid gerne skrive ansøgningen på engelsk. Der gælder endvidere specielle regler for forskningsansøgninger.

Gælder der særlige vilkår for forskningsansøgninger?