Søg støtte

Søg

Fra idé til projekt

Kære ansøger

 Vi har i TrygFonden udvalgt 12 fokusområder, hvor vi kan se muligheder for at skabe mere tryghed i Danmark, og hvor du via en ansøgning kan søge støtte til at gøre en målbar forskel.

 


Start din ansøgning

Spørgsmål og svar om donationsansøgninger

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Når du søger støtte hos TrygFonden, skal du være opmærksom på, om du vil sende en regional eller en landsdækkende ansøgning.

Frister for regionale ansøgninger:

  • 1. marts klokken 12
  • 1. september klokken 12 

Frister for landsdækkende ansøgninger:

  • 1. marts klokken 12
  • 1. september klokken 12
  • 1. december klokken 12

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar ca. fire måneder efter ansøgningsfristen i den runde, du søger til. Hvis du ansøger til forskning, kan der være en behandlingstid på op til syv måneder i alt pga. review.

Hvem beslutter, om jeg får støtte?

TrygFondens sekretariat modtager alle ansøgninger og foretager en førstebehandling. Herefter behandles ansøgningen i forskellige råd og udvalg.
Læs mere om bevillingsprocessen her.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Hvis vi vælger at støtte din idé, får du tilsendt et elektronisk bevillingsbrev pr. e-mail. Her vil det fremgå, hvilket beløb vi støtter dig med, og hvordan du får udbetalt beløbet.

Hvis du får afslag på din ansøgning, kan vi desværre ikke give dig en begrundelse. Årsagen er, at vi årligt får mere end 2000 ansøgninger og desværre hverken har ressourcer eller tid til at begrunde hvert enkelt afslag. 

Hvor meget kan jeg søge i støtte?

Alle beløb kan komme i betragtning

Kan jeg søge støtte til en del af et projekt?

Ja, du kan i ansøgningsskemaet angive, hvor stor en del af projektet, du søger støtte til. TrygFonden vil gerne være en af flere støttegivere. Vi stiller dog ikke krav til, at dele af projektet skal være finansieret af dig selv eller andre.

Hvornår og hvordan får jeg støtten udbetalt?

Beløbet bliver som hovedregel udbetalt, når regnskab eller bilag er indsendt til TrygFonden. Som regel ved projektets afslutning.  

Får jeg altid det præcise beløb, jeg ansøger om? 

Nej, TrygFonden kan godt give tilsagn om delfinansiering med forudsætning om, at resten af finansieringen bliver dækket fra anden side.

Kan jeg få støtte med tilbagevirkende kraft? 

Nej, som hovedregel kan du ikke. Projektet kan dog godt være igangsat og stadig komme i betragtning til støtte. Projektet må dog ikke være afsluttet. 

Jeg kan ikke lægge ud for støttebeløbet. Hvad gør jeg?

Der kan laves en særlig aftale under bestemte betingelser. Der vil være kontaktoplysninger i det elektroniske bevillingsbrev fra TrygFonden.

Kan jeg få udbetalt beløbet i rater? 

Ja, der kan laves en særlig aftale under bestemte betingelser

Hvordan afleverer jeg evalueringen af mit projekt til jer?

Når dit projekt er afsluttet, skal du som donationsmodtager evaluere det initiativ, du har fået støtte til, så vi kan lære af resultaterne og videreformidle dine erfaringer. På den måde vil endnu flere få gavn af dit gode initiativ. Alle donationsmodtagere skal senest 14 dage efter projektafslutningen udfylde et elektronisk evalueringsskema. Du vil modtage det på e-mail efter projektafslutningen. Resultaterne formidles til vores regionale råd og bevillingsudvalg og lægges på tryghed.dk.

Må jeg skrive ansøgningen på engelsk?

Ja, du må altid gerne skrive ansøgningen på engelsk. Der gælder endvidere specielle regler for forskningsansøgninger.

Gælder der særlige vilkår for forskningsansøgninger?