Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Førstehjælp Region Syddanmark

Dansk Folkehjælp

Om donationen

Når en person falder om med hjertestop, er det afgørende for personens overlevelseschancer og mulighed for at overleve uden mén, at vedkommende får hjælp hurtigst muligt. For hvert minut der går, falder overlevelseschancerne. Dette projekt har derfor til formål at uddanne 240 førstehjælpere i 15 udvalgte lokalområder i Region Syddanmark. Desuden vil der blive uddelt hjertestartere til de 15 lokalområder, så der bliver mulighed for akut at yde kvalificeret førstehjælp.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Dansk Folkehjælp
Støttet beløb
700.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle lokalråd er udvalgt i samråd med kommunerne. Der er tale om borgerforeninger, som har et godt rodfæste i lokalområdet og som selv aktivt har søgt og udpeget de personer, som har deltaget i projektet og derigennem er blevet uddannet førstehjælper. Alle 17 foreninger har underskrevet en samarbejdsaftale, hvor de bl.a. også skriver under på, at de vil sørge for opsyn, drift og vedligeholdelse af hjertestarteren samt forsikre den. Dansk Førstehjælpsråd har ændret anbefalinger til vedligeholdelse af førstehjælpsuddannelser, hvilket indebærer, at et førstehjælpskursus skal vedligeholdes hvert andet år. Dansk Folkehjælp vil derfor i 2017 og 2018 sende en reminder ud til alle kontaktpersonerne om, at det er tid til opdatering af deres førstehjælpsviden. Førstehjælpskurserne i projektet er afholdt i henholdsvis 2015 og 2016.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev afviklet i 17 lokalområder. Tilbuddet blev sendt ud til de fire kommuner i yderområder, som havde længst responstid. Der blev afholdt møder med 17 ud af 17 lokalområder. Der deltog i alt 236 personer på de 17 førstehjælpskurser, hvilket giver et gennemsnit på 13,88 deltagere pr. hold. Maksimum antal var 272 personer med 16 på hvert af de 17 hold. Alle 17 hjertestartere er opsat i lokalområdet og placeret udendørs i et varmeskab, således at de er tilgængelige 24/7. De er alle registreret på hjertestarter.dk. Til alle lokalområder er der udarbejdet en informationsfolder med oplysning om deltagernes navn og telefonnummer samt hjertestarterens placering. Folderen er delt ud til beboerne i lokalområdet. Herudover har der været bragt artikler i de lokale dagblade.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ved udsendelse til kommunerne sendte vi brevet til kommunaldirektøren. I forhold til den ene kommune kunne vi med fordel have indledt med at lokalisere, hvem i kommunen der var ansvarlig for sundhed / førstehjælpsberedskab / bæredygtige foreninger. Det kunne eventuelt have fremskyndet processen, på den anden side er det vigtigt sådanne henvendelser håndteres korrekt fra start af projektet.