Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Førstehjælpskursus

Dansk Vandrelaug

Om donationen

Cirka 9.000 danskere er medlemmer af Dansk Vandrelaug, og medlemstallet er stigende. Gennemsnitsalderen er 65 år, og der gennemføres 2.500 vandreture om året med 50.000 deltagere samt adskillige vandreferier i udlandet. Ofte foregår turene langt ude i naturen med store afstande til nærmeste hjælp. Dette projekt skal derfor uddanne alle turledere, der tæller mere end 500 personer, i livreddende førstehjælp. Det vil give øget tryghed blandt både deltagere og turledere på de mange vandreture.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Dansk Vandrelaug
Støttet beløb
500.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hvis der menes om vi har uddannet egne instruktører er svaret nej. Vi er fortsat afhængig af eksterne undervisere, som hele tiden er opdateret på nyeste viden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har afholdt 36 grundkurser a 12 timer og 22 repetitionskurser a 6 timer samt et enkelt kursus i psykisk førstehjælp. Der har være god tilslutning til kurserne med 12 - 16 deltagere pr. kursus. Tilbuddet om et førstehjælpskursus har øget interessen for førstehjælp. Anbefalingen er at man tager et repetitionskursus hvert andet år . Desuden er førstehjælpskurset en del af turlederuddannelsen for nye turledere . Der er ikke stor interesse for kurset i psykisk førstehjælp

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej, det mener vi ikke. Vi får god kvalificeret undervisning af Røde Kors instruktører i henhold til indgået aftale herom.