Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Handileg for udviklingshæmmede

Gerlev Idrætshøjskole

Om donationen

Denne donation skal bruges til at implementere og forankre metoden HandiLeg, som er et socialt og pædagogisk redskab til at fremme fysisk aktivitet i hverdagslivet for mennesker med udviklingshæmning på bosteder, i institutioner, på værksteder og i aktivitetscentre i danske kommuner. Unge, voksne og ældre med udviklingshæmning er tit en overset gruppe, når der lanceres tiltag til fremme af sundhed. Viden fra forskning i ”det brede sundhedsbegreb” har tydeliggjort, at ensomhed, udsathed, sårbarhed og mangel på venskaber har en negativ påvirkning af den enkeltes livskvalitet. Gerlev har siden 1980'erne arbejdet med den legende tilgang til fysisk aktivitet og socialt samvær for mange forskellige målgrupper heriblandt mennesker med særlige behov. Gerlev har udviklet og afprøvet metoden HandiLeg i samarbejde med flere bosteder, institutioner, værksteder og aktivitetscentre for mennesker med udviklingshæmning. Formålet med projektet er at anvende de gode erfaringer med legen til øget livskvalitet gennem et brugerinddragende aktivitets- og kursusforløb i seks danske kommuner og påvise, at HandiLeg har et stort potentiale som et pædagogisk og socialt redskab i det kommunale professionelle og frivillige sociale- og sundhedsmæssige arbejde. Det er de ansatte og frivillige, som sammen med brugerne uddannes til at stå for aktiviteterne i HandiLeg. Samtidig skal det undersøges, hvilken betydning organisering og de ansattes kompetencer har, for at HandiLeg giver mennesker med udviklingshæmning positive sociale oplevelser og glæde af fysisk aktivitet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Gerlev Idrætshøjskole
Støttet beløb
3.180.150 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ultimo 2019, alt tyder på at en forankring af HandiLeg, bliver en suses. Alle anerkendte værdien for borgerne; fysisk, socialt, mentalt, og i form af mere livsglæde. Forankringen vil være let på dag- og aktivitetscentre, hvor man allerede har aktiviteter. På bostederne er HandiLeg i konkurrence med andre fritidsaktiviteter. På produktionsstederne udfordres holdninger til arbejdstid. Men der er velvilje. Efter nedlukningen, er forankring at genoprette HandiLeg. Lederne anerkender forsat værdien.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efter projektet er der fire modeller: 1. Hverdagen: på bosteder, dag- og aktivitetscentre er HandiLeg på ugens program. Instruktører (borger og pædagoger) står for aktiviteten. 2. Fest: Bosteder, dag- og aktivitetscentre og produktionssteder har en event med HandiLeg. Instruktørerne forbereder lege til festen. 3. Søndag på bostedet: HandiLeg, kaffe & kage og gæster - en hyggelig eftermiddag. 4. Instruktører ud: HandiLeg til foreninger, på skoler og børnehaver. Se Årsrapporter – opload fil

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kommunerne ønskede HandiLeg i dag- og aktivitetscenter, foreninger og produktionssteder -beskytte beskæftigelse. Så projektet fik flere partnerskaber, end blot bosteder. Projektplanen med beboerbesøg, kurser, events og vejledninger fungerede fint i 2018 og 2019, hvor HandiLeg ”toppede” med bogen HandiLeg. Alt var klar til forankringen i 2020. Covid19 ændrede alt! Projektet måtte tilpasse sig 1½ års nedlukning af specialområdet. Forlængelsen til 2022, gjorde at meget HandiLeg blev genoprettet.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet