Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hjertebakken

Stjærskolen

Om donationen

Stjærskolen ønsker at åbne sine udearealer mere op for lokalsamfundet Stjær-Storring med det formål at øge sundheden for alle i området. Med denne donation vil Stjærskolen omdanne sin asfaltbakke i skolegården til en hjertebakke, der skal være centrum for god og sjov motion. Bakken skal først og fremmest være til glæde for skolens elever, men alle andre borgere i Stjær, børn som voksne, vil også være meget velkomne. Sammen med DGI vil Stjærskolen derfor udvikle træningsprogrammer målrettet forskellige aldersgrupper lige fra børnehavebørn til ældre pensionister. Programmerne vil være tilgængelige for alle gennem skolens hjemmeside, i skolegården via QR-koder og i foldere. Ved indvielsen af bakken er planen at afholde en event, hvor alle interesserede vil få målt puls, blodtryk og kondital. Efter seks og tolv måneder vil de samme målinger blive foretaget, og forhåbentligt vil de vise en bedring i sundhedstilstanden.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Stjærskolen
Støttet beløb
195.400 kr., år 2016
Fokusområde
Lev sundt

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Et af de tiltag, der har forankret projektet i forhold af skolens eget personale og elever, er den workshop, som DGI afholdt i maj. Workshoppen gav ideer som allerede er i brug i forbindelse med opvarmning og kredsløbstræning i idrætsundervisningen og lege i bevægelsesundervisningen. Derudover er der 5 programmer udviklet af DGI, som er tilgængelige på Hjertebakkens blog: https://hjertebakken.skoleblogs.dk/ Programmerne er blevet introduceret ved indvielseseventen i september, hvor bl.a. den lokale børnehave og to repræsentanter fra Hjerteforeningen deltog Der blev også gjort opmærksom på både programmer og event ved en undersøgelse i den lokale brugs om kundernes kendskab til byens hjertestartere. På skolen ved Hjertebakken kan man desuden scanne QR koder, der linker til bloggen med træningsprogrammerne. Til gavn for andre institutioner i Skanderborg kommune vil projektet blive lagt ind på kommunens projektportal.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er primært aldersgruppen 3 til 16 år, der i første omgang har haft glæde af projektet. Der er dog udarbejdet træningsprogrammer, som henvender sig til den voksne aldersgruppe: "Styrk dit løb" og til 60+ "Hold kroppen i gang på gåturen". Det vil dog først fremadrettet vise sig, hvorledes denne aldersgruppe får gavn af projektet. Træningsprogrammerne er udviklet i samarbejde med DGI og kan ses på https://hjertebakken.skoleblogs.dk/

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi gjorde en ting anderledes end planlagt, som gjorde projektet bedre: DGI afholdt en workshop for skolens personale og junior Idrætsledere som gav ideer til nye måder at bruge bakken på. Ideerne er bl.a. blevet brugt både som opvarmning og kredsløbstræning i idrætsundervisningen og som lege i bevægelsesundervisningen.

Fokusområde

Lev sundt

Mere motion, sundere kost, begrænset alkoholforbrug, ingen rygestart og respekt for solen. Vi vil bidrage til, at flere børn og unge grundlægger en sund livsstil tidligt i livet, samt at flere lever et længere liv med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Lev sundt