Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Nær hjælp til ensomme unge

Ventilen Danmark

Om donationen

Ventilen er en frivillig, social ungdomsorganisation, der arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. De er landsdækkende med 24 lokale brugerrettede tilbud og formidlingsaktivitet til bl.a. fagfolk og unge, hvoraf 6 tilbud er i region Syddanmark. Før corona viste tallene, at 10-12 % af alle unge følge sig alvorligt ensomme - undersøgelser tyder på, at tallet et fordoblet efter et år med hjemmeundervisning og andre restriktioner. Ventilen modtager støtte til tre indsatser i region Syddanmark: 1. Genåbne Ventilens tilbud i Svendborg og åbne i enten Kolding, Esbjerg, Vejle, Sønderborg og Odense. 2. Styrke synligheden af alle deres tilbud i regionen. Der skal arbejdes med PR og rekrutteringssamarbejder og evt. mere opsøgende kontakt til unge i oplandet. 3. Sikre større stabilitet i drift af tilbud i mindre byer. De lokale tilbud er drevet af unge frivillige, og der er stor udskiftning og i perioder meget få frivillige. Det betyder, at tilbuddene kører mere ustabilt og i perioder må holde lukket. Indsatsen skal afdække og afprøve lokale samarbejder i en mere formaliseret form.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Ventilen Danmark
Støttet beløb
700.000 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er lykkes godt med forankringen. Vi har stabiliseret tilbuddene ift. lokalt samarbejde, synlighed og rekruttering. Vi har genåbnet tilbuddet i Svendborg og arbejdet med at sikre mere stabil drift af de øvrige tilbud i regionen. Vi har afprøvet modeller for lokalt samarbejde og udarbejdet en guide hertil. Projektet har givet os mulighed for, frivilliginddragelse og, som nævnt Frivilliggruppernes netværk på tværs er også, hvilket også bidrager til mere stabilitet internt mellem tilbud.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
250 unikke unge (2023): 193 unikke unge Øget antal åbningsgange: 2021 (222), 2022 (189) og 2023 (198) Øget antal ungebesøg: 2021 (911), 2022 (1059) og 2023 (973) Øget antal nye unge: 2021 (74), 2022 (83) og 2023 (124) Stigning henvendelser min. 10%: I 2021-2023: 63% KS Svendborg er genåbnet min. 8 uddannede frivillige, min. 20 unikke unge og åbent ugentlig i noget af projektperioden. Alle tilbud er mere stabile og har øget deres lokale synlighed. Uddybet i det vedhæftede evalueringsdokument.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Overordnet har de udvalgte aktiviteter været meningsfulde i forhold til at nå i mål projektets formål og succeskriterier. Dog må vi erkende at arbejdet med at få etableret mere formaliserede lokale samarbejder var mere kompliceret, end vi forudså. Vi har i stedet fokuseret på at inspirere de frivillige til at arbejde mere med lokal netværksskabelse – og til at bruge den guide til samarbejdsmodeller der også er udarbejdet, aktivt.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle