Søg støtte

Søg

Selvevaluering

OCD-behandling: Langtidseffekt

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

Denne donation går til et projekt om langtidseffekten af OCD-behandling. OCD er en invaliderende psykiatrisk lidelse, som rammer både børn og voksne. Hvis man har OCD, er man plaget af gentagne tvangstanker og tvangshandlinger, som handler om fx snavs og smitte samt frygt for at skade andre. Flere børn og unge med OCD er plaget i en grad, så det går ud over deres skolegang, sociale liv og livskvalitet. Studier har vist, at behandling med kognitiv adfærdsterapi er virksom for cirka 50-70 pct. af patienterne på kortere sigt. Der mangler fortsat viden om, hvorfor behandlingen er effektiv for nogle patienter og ikke for andre. Desuden kender man ikke meget til langtidseffekten af behandlingen. Forskerne ønsker derfor at gennemføre et opfølgende studie på The Nordic Long-term OCD Treatment Study (NordLOTS), som er det hidtil største behandlingsstudie på verdensplan af børn og unge med OCD, hvor 269 patienter deltog i alderen 7-17 år fra Norden. Målet er at generere viden, der kan sikre, at børn og unge får tidlig, kvalificeret hjælp, når deres mentale sundhed er truet.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
700.000 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er nået et godt stykke vej ved forankringen af projektet, idet centrale personer i projektgruppen behandler en stor del af børn og unge med OCD i Danmark, og idet resultaterne fra undersøgelsen er præsenteret for en stor gruppe børne- og ungdompsykiatere og uddannelseslæger fra hele landet. Den vigtigste forankring af projektet ligger i behandlernes øgede opmærksomhed på patienter, som er i risiko for et uheldigt langtidsforløb.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har med projektet opnået ny indsigt i, hvordan unge OCD-patienter klarer sig i årene efter behandling. Specifikt identificerede vi en gruppe af sårbare patienter, som tilsyneladende responderede godt på behandlingen, men som havde bekymrende forløb i årene efter, både mht. symptomniveau og livskvalitet. Denne gruppe vil være vigtig at være opmærksom på som behandler, hvorfor vi også identificerede særlige risikomarkører for sådanne patienter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vurderer i høj grad, at de valgte aktiviteter var de rigtige for at nå vores mål. Man kunne have haft endnu mere specifikke mål for at sikre sig implementering af resultaternes konsekvenser, som rakte ud over videndeling med klinikere.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet