Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Pårørendeaflastning

Røde Kors i Danmark

Om donationen

Afdelingschef Janne Gry Poulsen, Røde Kors i Danmark, har modtaget 2.912.175 kr. fra TrygFonden til et projekt, der skal forebygge og hindre social eksklusion og ensomhed hos pårørende, der passer alvorligt syge og døende i eget hjem. Flere og flere alvorligt syge ønsker at forblive i eget hjem fremfor at være indlagt på hospitalet. Det kræver en stor indsats fra de pårørende, der i højere grad får overladt flere plejefunktioner. De pårørende udsættes således for et betydeligt følelsesmæssigt pres gennem længere tid, og fordi de ofte føler, at de står alene med ansvaret for omsorgen for den syge, er der øget risiko for, at de selv ender med at blive nedbrudte og ekskluderede. Røde Kors’ vågetjeneste oplever en stigende efterspørgsel på aflastning af pårørende, der passer alvorligt syge og døende i eget hjem. For at imødekomme behovet for støtte til pårørende skal dette projekt opkvalificere og udvikle området pårørendeaflastning med afsæt i den veletablerede vågetjeneste. I samspil med den professionaliserede indsats på hospitaler og i kommuner er målet at sikre bedre rammer og støtte til pårørende, der passer alvorligt syge og døende i hjemmet. Efter tre år er planen at kunne sikre mere end 1.000 aflastningsforløb hvert år via Røde Kors’ mange lokalafdelinger.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors i Danmark
Støttet beløb
2.912.175 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pårørendestøtte er forankret som en kerneaktivitet. De lokale pårørendeaktiviteter sikres af lokal økonomi via lokale midler bl.a. fra genbrugsbutikker og §18-midler. Pårørendestøtte understøttes af Røde Kors’ landskontor og samtænkes med demensområdet, hvor Røde Kors ønsker at blive yderligere styrket i forhold til dette stigende behov. Forankringen understøttes af, at pårørendestøtte supplerer flere af Røde Kors’ eksisterende aktiviteter f.eks. vågetjeneste, besøgstjeneste og patientstøtter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har haft afgørende betydning for Røde Kors’ mål om at udvikle og understøtte pårørendestøtte og de overordnede succeskriterier for projektet er opnået. I projektperioden er der således etableret eller fastholdt pårørendeaktiviteter i 40 lokale Røde Kors afdelinger og over 2.100 frivillige har deltaget i møder eller kompetenceudvikling om pårørendestøtte eller demens, da der i aktiviteten viste sig et stort behov for understøttelse af pårørende til mennesker med demens.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Røde Kors har i projektet været opmærksom på løbende at justere indsatserne for de pårørende i takt med de behov, de gav udtryk for. I dialog med følgegruppe og samarbejdspartnere arbejder vi løbende på at skabe stærkere sammenhængskraft mellem aktiviteterne (primært vågetjeneste, besøgstjeneste og patientstøtter) lokalt samt styrke samarbejdet med de lokale myndigheder (kommune og region).