Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Paro

Kærmindeparken

Om donationen

Kærmindeparken har en gruppe demente beboere, der af forskellige årsager ikke bliver inkluderet socialt, men som vil have gavn af social kontakt. Plejecentret har tidligere haft en Paro-sæl i en kort periode og har set den effekt, den har på beboerne. Sælen gav blandt andet øget trivsel og glæde blandt de demente beboere og gjorde dem bedre i stand til at være sammen med andre. Derudover gav sælen også personalet mere overskud i hverdagen. Plejecentret har 58 plejeboliger og et tilhørende dagscenter, hvor 25 brugere er visiterede. Donationen fra TrygFonden skal gå til anskaffelsen af en Paro-sæl.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Kærmindeparken
Støttet beløb
47.250 kr., år 2016
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg synes det er lykkedes at gøre personalet fortrolig med Paro, og jeg har fået fanget det som er opstået under opstarten som gjorde at personalet ikke var helt fortrolig med den. Grunden til at jeg ikke vil sige at det i høj grad er lykkedes er at der ikke bliver dokumenteret brugen omkring Paro, det foregår mere mundtligt at den og den beboer har anvendt den.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplevede en svært dement beboer der måtte flytte op til os, og derfor kom væk fra hans elskede hund og hustruen. Sælen tog han lyn hurtigt til sig, han gik rundt med, snakkede med, og hvilede sig sammen med den. Han så den som sin hund. Personalet fik en god kontakt til beboeren gennem sælen, og når det nogle gange var svært at få beboeren til nogle ting, kunne man spørge om "hunden"(sælen) ikke skulle det, og så gik det lidt lettere. Vi oplevede at beboeren var glad og havde en rigtig god oplevelse med sælen, han var aktiveret på en positiv måde af den. Vi oplever også beboere som søger kontakt og aktivitet men alligevel ikke vil noget når man kommer med forslag har nydt godt af at man så er kommet med Paro, så kan de bruge lang tid på at sidde og snakke samt kæle med Paro. Demente beboere der er urolige og derved går op og ned af gangene, tørre rundt på vægge eller borde har vi også oplevet får en god oplevelse med Paro, de snakker igen når den laver lyde og nogle af beboerne træder ind i rollen som omsorgsgiver for den. Det bliver nemmere at få kontakt til disse beboere når de ikke er i den urolige aktivitet længere og man kan danne en relation sammen gennem Paro. Grunden til at målet ikke blev indfriet i høj grad er at vi også har oplevet at en af de beboere som vi tænkte kunne nyde godt af sælen ikke har fået gavn af den. Beboer som kræver en til en kontakt hele tiden, har en verbal uhensigtsmæssig kontakt og som tit bliver skærmet til egen stue hvilket ikke gør gavn for beboeren altid.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det gjorde meget at jeg fik introduceret personalet for Paro, at der blev lavet en beskrivelse af den i vores budbringer, og at jeg den dag vi modtog den gik rundt i huset og introducerede beboerne for den. At den kom med naturligt i dagligdag og ikke kun skulle anvendes ifm. aktivitet gjorde at den blev en natulig del af dagligdagen og nogle af beboerne oplevede den som et kæledyr vi havde fået. Ved at vi som personalet var med til at anvende Paro så kunne vi se hvordan beboerne reagerede og hvem det fungerede hos, hvem der havde gavn af den. Nogle så sælen som en kat, andre så den så en hund osv. dette kunne risikere at give konflikter mellem beboere og mellem beboere som bare så den som en legetøjs sæl og ikke havde forståelse for hvad de demente så, ved at vi som personale var til stede kunne vi afværge dette. Dokumentation af brugen og effekten gør at vi kan dele erfaringer med hinanden på tværs af vagter og faggrupper, så beboerne der har gavn af Paro får mulighed for at anvende den.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet