Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Seniorer i Skolen

Frivilligcenter og Selvhjælp Græsted

Om donationen

Skolerne i Gribskov Kommune ligger i flere målinger under gennemsnittet, hvad angår elevernes trivsel. Det viser sig fx ved, at eleverne har ringere læseevner, dårligere karakterer og større fravær. Dette projekt har til formål at støtte med midler så Frivilligcenter Græsted kan oprette et korps af frivillige seniorer, som kan hjælpe på seks af skolerne i Gribskov Kommune. De frivillige skal støtte de enkelte elever, som har særlig svært ved at følge med i skolen, og på den måde forhindre, at de sakker langt bagud. Målet er, at mindst 30 frivilig-seniorer engagerer sig, og at mindst 30 elever opnår markant bedre trivsel, hvilket måles gennem trivselsmålinger foretaget af klasselæreren.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter og Selvhjælp Græsted
Støttet beløb
448.925 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret i og med at vi er blevet en lokalafdeling af Landsforeningen Skolens Venner. Vi har etableret en foreningsstruktur med bestyrelse. Vi har en enkelt gang opnået lokal støtte fra Gribskov Kommunes § 18-pulje.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Korpset af Skolevenner er p.t. på 25 personer. I alt har godt 60 Skolevenner været tilknyttet. Perioder med corona-nedlukninger har dog flere gange betydet frafald af Skolevenner. Det er lykkedes at give "svage" elever en hjælpende hånd, som har ført til øget trivsel. Denne opfattelse styrkes af de udsagn vi indhentede i forbindelse med vores evaluering hvor lærerne svarer i, at det i meget høj grad (58,3%) eller i nogen grad (41.7 %) har positiv betydning for elevernes trivsel og arbejdsmiljø.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har deltaget i lærermøder på skolerne og har haft succes med at promovere projektet i lokale medier. Det har været vanskeligt at opnå adgang til ældreorganisationerne, da de ofte er optagede af egne projekter og prioriteter.