Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Synshandicap og etnicitet

Center for Syn og Hjælpemidler, Aarhus

Om donationen

Et synshandikap medfører ofte store udfordringer indenfor kommunikation og mobilitet og kan have betydelige konsekvenser for læring, aktivitet og deltagelse. Det er vigtigt, at børn får den nødvendige hjælp til at overkomme disse udfordringer, så de på længere sigt kan deltage i samfundet på lige fod med andre. Med dette projekt ønsker Center for Syn og Hjælpemidler i Aarhus at kortlægge manglerne i den nuværende vejledningsindsats til forældre med anden etnisk herkomst end dansk, der har et barn med et synshandicap. Baseret på undersøgelsen skal der udvikles nye indsatsmodeller, der har til formål at forbedre centrets kontakt med disse forældre. Såfremt der sker en positiv fremgang, skal resultaterne af projektet formidles og integreres nationalt i synstilbud for børn med anden etnisk herkomst end dansk, samt i rådgivningen af forældre til handikappede børn.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Center for Syn og Hjælpemidler, Aarhus
Støttet beløb
471.223 kr., år 2016
Fokusområde
Lev med kronisk sygdom

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
processen er i fuld gang. Rapporten sendes til alle de nævnte instanser og også til ministerielle instanser og øjenlægeafdelinger i DK. Desuden bliver der holdt oplæg på Nordisk Kongres ligesom projektet er præsenteret for synskonsulenter i hele landet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har opnået god kontakt og deltagelse fra forældre, som vi ikke har fået i tale før. Dog er der stadig enkelte, vi ikke når.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ændrede aktiviteter undervejs, men 5 ud af 10 af de oprindelige var de rigtige. Projektet viste, at det for gruppen var den bedste form at gøre noget aktivt sammen og ikke så megen snak - samtalen i en aktivitet var mere givende end interview formen.

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom

Vi vil medvirke til, at flere kronisk syge mennesker bliver selvhjulpne og så lidt præget af sygdom som muligt.
Mere om vores fokusområde Lev med kronisk sygdom