Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ungevenligt venteværelse

Hvidovre Hospital

Om donationen

Et fokusgruppeinterview med unge patienter med kroniske sygdomme, der har deres daglige gang i børneambulatoriet på Hvidovre Hospital, viser, at de ikke mener, at venteværelset er henvendt til dem, men i højere grad henvendt til de yngste patienter. Afdelingen ønsker derfor med denne donation at indrette et venteværelse målrettet ungegruppen baseret på de unges ønsker. Donationen skal blandt andet bruges til møbler og vil imødekomme de unges brug af computere og mobiler. Hvidovre Hospital finansierer selv 50.000 kr. til projektet.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Hvidovre Hospital
Støttet beløb
20.000 kr., år 2016
Fokusområde
Lev med kronisk sygdom

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret i afdelingen, vi skal bare finde nogle klarere signaler på at den del med flydestolene er ment til de unge

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De unge synes rigtig godt om vores nye venteværelse og særligt ungepanelet som havde ytret ønske om forandring, oplever at vi har lyttet til dem og handlet på deres ønsker. Disken med de tilhørende høje stole bliver ofte brugt at de unge, her kan de sidde med deres computere og føler sig skærmet fra resten af venteværelset, dog lader det ikke til at det fører til samtaler mellem de unge på nuværende tidspunkt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er sat 3 flydestole op med tilhørende borde, og her viser det sig at de ammende mødre ofte sætter sig, da det er belejligt for dem.... Her kunne vi måske have skærmet den del af rummet lidt af, og i endnu højere grad have signaleret at det primært er til de unge mennesker. Måske have nogle unge-magasiner liggende, som gjorde at de ville placere sig der.

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom

Vi vil medvirke til, at flere kronisk syge mennesker bliver selvhjulpne og så lidt præget af sygdom som muligt.
Mere om vores fokusområde Lev med kronisk sygdom