Søg støtte

Søg

Nyhed -

Banebrydende behandling af børn med angst

Med støtte fra TrygFonden har Angstklinikken på Aarhus Universitet gennemført et behandlingsprogram til børn med angst, kaldet Cool Kids. Effekten af programmet er netop blevet evalueret, og resultaterne er så positive, at behandlingsformen nu bør udbredes til børn i hele landet.


Mange børn er bange for mørke, torden, spøgelser eller at være alene hjemme. Det er helt naturligt. Men for nogle børn bliver angsten så stor, at den hæmmer dem i at leve et normalt liv som deres jævnaldrende kammerater. Nogle kan til sidst ikke klare at gå i skole eller i det hele taget være adskilt fra forældrene. Andre får tvangstanker eller ritualer, der skal udføres for at undgå, at der sker noget forfærdeligt med dem selv eller deres nærmeste. 

Angst er en af de hyppigste mentale lidelser blandt børn og unge, og angst i barndommen øger risikoen for at udvikle mentale lidelser i voksenlivet. På Angstklinikken på Aarhus Universitet arbejder man med det såkaldte Cool Kids-program i behandlingen af børn med angst. Effekten af programmet, der oprindeligt er udviklet i Australien, er netop afprøvet i en dansk videnskabelig undersøgelse med 109 deltagende børn. Og resultaterne vækker opsigt.

Flertallet diagnosefri efter tre måneder

Lige efter afslutningen af behandlingsprogrammet var 66 % fri af deres primære angstdiagnose, mens 48 % var fri af alle angstdiagnoser. Efter tre måneder var 74 % fri af deres primære diagnose, mens hele 58 % var fri af alle angstdiagnoser. Efter et år var bedringen vedligeholdt. Til sammenligning var en kontrolgruppe, som stod på venteliste til behandling i tre måneder. I denne periode, hvor gruppen ikke modtog nogen form for behandling, blev kun 8 % fri af deres primære angstdiagnose og 6 % af alle angstdiagnoser.

”Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark, og derfor er resultaterne meget vigtige. Vi ved, at mange børn i Danmark har en angstlidelse, og at ubehandlet angst i barnealderen ofte vedbliver ind i voksenalderen og forøger risikoen for udvikling af f.eks. depression og misbrug. Vi håber derfor, at undersøgelsens resultater kan bidrage til, at børn og unge med angstlidelser kan få ret til et offentligt finansieret behandlingstilbud, hvilket ikke er tilfældet lige nu”, fortæller professor Mikael Thastum fra Angstklinikken på Aarhus Universitet.

Stor forskel på børn og unges behandlingstilbud i dag

Da Angstklinikken åbnede i 2009, var der meget få behandlingstilbud til børn med angstlidelser i Danmark. Efterhånden som Cool Kids-programmet er blevet mere kendt herhjemme, er der en del pædagogisk psykologiske rådgivninger, privatpraktiserende psykologer samt børnepsykiatriske afdelinger rundt omkring i landet, der har taget metoden til sig, og som nu tilbyder evidensbaseret behandling til børn med angst og deres familier. 

Det er dog fortsat tilfældigt og afhængigt af, hvilken kommune man bor i, om angste børn kan blive tilbudt hjælp, og der eksisterer ikke et egentlig offentligt tilbud til disse børn. Børn og unge med angstlidelser kan heller ikke få sygesikringstilskud til psykologbehandling. 

”Angst er udbredt blandt børn. Det er pinefuldt og skaber svære problemer for deres familier og skolegang. Dette studie viser, at angst er noget, som i langt de fleste tilfælde kan behandles med godt resultat, hvis børnene får en kvalificeret behandling. Så nu er udfordringen at få udbredt kvalificeret behandling,” siger Anders Hede, forskningschef i TrygFonden.

Anders Hede

Forskningschef