Søg støtte

Søg

Nyhed -

Frivillighed til eksamen i Odense

Nyt frivilligprojekt i Odense sætter sig selv under lup, når forskere i de kommende år vil evaluere projektet. Målet er at opnå ny indsigt i, hvad der virker på området.


Da TrygFonden, Ungdommens Røde Kors og Odense Kommune den 29. januar åbnede et nyt aktivitetshus for børn og unge i Bolbro, åbnede man samtidig for en evaluering af projektet. Som led i etableringen af huset har samarbejdspartnerne nemlig allieret sig med Roskilde Universitet, der i de kommende år vil følge projektet tæt og undersøge hvilken betydning, husets aktiviteter har for udsatte børn og unge. 

”Målet er, at en stor gruppe unge, som mangler ressourcegivende sociale relationer, får hjælp til at sikre sig gode livsmuligheder og en plads i samfundet. Vi tror på, at aktivitetshusene for unge vil gøre en stor forskel. Men hvis vi for alvor skal lære af de aktiviteter, vi sætter i gang, er det ikke nok bare at tro. Vi beskæftiger os med komplekse problemstillinger, og derfor er det vigtigt, at vores samarbejde med Ungdommens Røde Kors ledsages af en forskningsmæssigt solid evaluering”, siger projektleder i TrygFonden, Christoffer Elbrønd.

Vital viden om den frivillige indsats

Den viden, som bliver opsamlet gennem projektet, falder på et tørt sted. Især når det gælder frivilligindsatser. Professor i socialvidenskab på Roskilde Universitet Thomas P. Boje siger: 

”I de kommende år evaluerer vi løbende aktiviteterne i de lokale aktivitetshuse, som Ungdommens Røde Kors og TrygFonden etablerer, og vi vurderer de frivilliges arbejde med at etablere sociale netværk, mentorordninger, lektiecafeer mv. Gennem dialogen med de frivillige og brugerne af aktivitetshusene indsamler vi vital viden dels om betydningen af den frivillige indsats, og dels om hvordan stabile og varige sociale netværk etableres. Noget som er helt afgørende for integration, socialt engagement, uddannelse og selvværd”

Også Ungdommens Røde Kors er begejstrede:

”I Ungdommens Røde Kors er vi naturligvis optaget af at bruge ressourcerne der, hvor de gør størst gavn for udsatte børn og unge. Og det kan vi kun gøre ved at evaluere effekten af vores aktiviteter. Det er derfor en kæmpe gevinst, at den bevilling vi har modtaget fra TrygFonden til det her projekt, muliggør en grundig evaluering, hvor vi blandt andet får et værdifuldt indblik i, hvad netværk – og fravær af netværk – betyder for børn og unge og deres muligheder”, siger formand i Ungdommens Røde Kors Amalie Sondorp Utzon.

Christoffer Elbrønd

Projektchef