Søg støtte

Søg

Nyhed -

En mere bæredygtig retning for sundhedsvæsenet

Ny rapport om patientsikkerhed viser, hvordan man kan samle alle de spillere, som patienten møder, og derved skabe bedre patientforløb.


TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har indgået et et partnerskab om at udvikle et såkaldt Triple Aim-initiativ for en udvalgt gruppe med psykiske lidelser. I den forbindelse har TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed netop udgivet en rapport om Triple Aim-metoden.

"Internationale erfaringer har vist, at Triple Aim kan være en ramme for udvikling af sundhedsvæsenet i en mere bæredygtig retning. Med Triple Aim kan vi samle alle de spillere, som patienten møder, om samme bord. Og derfra skaber vi de gode patientforløb og højner sundheden i befolkningen", siger Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Internationale erfaringer har vist, at Triple Aim kan være en ramme for udvikling af sundhedsvæsnet i en mere bæredygtig retning

I region midtjylland har man de seneste 4 år arbejdet med Triple Aim, og samler blandt andet hjemmepleje, sundhedsplejersker, kommunale akutteams, praktiserende læger og sundhedsvæsenet omkring den samme opgave og det samme datasæt. Det har medført et fælles sprog omkring kvalitet, øget tilfredshed blandt regionens borgere, arbejdsglæde blandt sundhedspersonalet og ikke mindst helt ny viden og nye samarbejdsformer på tværs af sektorer.

Triple Aim-tilgangen er udviklet af IHI (Institute for Healthcare Improvement, Boston) og hviler på en forståelse af, at vi ved at forfølge tre ligeværdige dimensioner samtidigt kan skabe nye veje til bedre sundhed for udvalgte befolknings- eller patientgrup­per. De tre dimensioner er:

  • Højnet patientoplevet kvalitet
  • Højnet sundhedstilstand for populationen
  • Reducerede eller fastholdte sundhedsomkostninger pr. person i popula­tionen