Søg støtte

Søg

Nyhed -

Socialt ansvar med forretningssucces

Den Sociale Kapitalfond kommer med en ny statusrapport nu med et bud på, hvordan danske virksomheder kan forene en større social indsats med forretningsmæssig succes gennem udviklingen af sociale vækstvirksomheder.


Hvordan ser det socialøkonomiske felt ud i Danmark? En ny statusrapport fra Den Sociale Kapitalfond (DSK) kommer nu med et bud på det. 

DSK har mellem 2011 og 2014 analyseret over 450 virksomheder og iværksætterprojekter og udvalgt i alt 27 sociale virksomheder til sine udviklingsprogrammer og investeringer. I dag har virksomhederne tilsammen over 1000 personer tilknyttet – heraf over 255 tidligere udsatte ledige, der er blevet ansat i virksomhederne, samt cirka 470 udsatte ledige i forskellige træningsforløb og uddannelser.

TrygFondens direktør Gurli Martinussen, der er bestyrelsesformand for Den Sociale Kapitalfond, fortæller om DSK’s arbejde: 

”Vi vil udvikle nye rollemodeller for, hvordan danske virksomheder kan forene social og forretningsmæssig succes. Vi gør det ved at investere kapital og kompetencer i sociale virksomheder, der løser sociale problemer ved at drive forretning. Når de er bedst, kan de få den sociale og økonomiske bundlinje til at gå hånd i hånd”. 

Små og mellemstore virksomheder

Analyserne i den nye rapport peget på, at de succesfulde sociale vækstcases typisk findes blandt små og mellemstore virksomheder med stærk lokal forankring inden for bl.a. ”grønne” produktionsområder som genbrug og økologi, samt udvalgte serviceområder, hvor kunderne lægger særlig vægt på kvalitet, fleksibilitet og positive værdier og ikke alene på pris og mængde. Samtidig er den sociale indsats integreret i virksomhedernes kerneproduktion – frem for at være sporadiske tiltag i kanten af driften.

”Vi påstår ikke at sociale virksomheder kan hjælpe alle udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet. Men vores erfaringer peger på, at det sociale potentiale hos danske virksomheder langt fra er udtømt”, siger Den Sociale Kapitalfonds adm. direktør og initiativtager, Lars Jannick Johansen og fortsætter: 

”Det skyldes bl.a. mulighederne i offentlige beskæftigelsesordninger, eksempelvis fleksjob, kombineret med den specielle goodwill fra medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder, der i stigende grad følger af at ”være social”. Vi oplever at stadig flere virksomhedsledere og iværksættere får øjnene op for disse muligheder”.

Christian Nørr

Dokumentarist