Søg støtte

Søg

Nyhed -

TrygFonden styrker politiets kompetencer

Politiet skal blive endnu bedre rustet til at forebygge og bekæmpe kriminalitet og skabe tryghed og sikkerhed. Derfor har Rigspolitiet og TrygFonden netop indgået en samarbejdsaftale om videreudvikling af det vidensbaserede politiarbejde.


Kriminalitetsbilledet er i konstant forandring, og politiet har derfor brug for viden og nye metodiske færdigheder til at løse mange forskelligartede og komplekse opgaver. Derfor har Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg netop underskrevet en samarbejdsaftale med TrygFonden om videreudvikling af det vidensbaserede politiarbejde.

”Hvis politiet skal løse sine opgaver på tilfredsstillende vis, er vi nødt til at følge med samfundsudviklingen i Danmark og internationalt. Det kræver, at vi samarbejder med relevante partnere om at styrke og udvikle politiets viden og kompetencer. Jeg er derfor glad for samarbejdsaftalen med TrygFonden, der sikrer os international kompetenceudvikling og et højt politifagligt udviklingsniveau,” siger Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Det første initiativ består i at udvikle og afprøve nye måder at arbejde vidensbaseret på inden for politiet. Det er omdrejningspunktet for det efteruddannelsesforløb, som op til 24 talentfulde politifolk påbegynder i marts 2016. Her starter de på det toårige fjern- og deltidsstudium ”Master of Studies in Applied Criminology and Police Management” på University of Cambridge i England. En uddannelse der fokuserer på at træne politifolk i systematisk at udvikle kvaliteten af det borgernære arbejde gennem brug af data, forskning og analyse. Undervejs i uddannelsesforløbet skal politifolkene afprøve konkrete projekter i deres politikredse.

”Samarbejdet skal i høj grad styrke og udvikle politiets viden og metoder indenfor områder som eksempelvis indbrud og tyveri, radikalisering og terrorindsats, trafiksikkerhed, it-kriminalitet, tryghed i nattelivet og vold i samlivsforhold, således at vi får flere dygtige politifolk med internationalt udkig og en analytisk tilgang til opgaveløsningen,” siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Det andet initiativ omhandler formidlingsaktiviteter med nationale og internationale forskere og andre relevante ressourcepersoner inden for politiforskning med henblik på at formidle eksisterende forskningsbaseret viden, der vedrører politiets kerneområder – efterforskning, beredskab, forebyggelse, samt efterretning og analyse.

Målgruppen for videnformidlingsaktiviteter vil være ledere, medarbejdere og fagspecialister fra Rigspolitiets områder og politikredsene, herunder medarbejdere og undervisere på Politiskolen.

Samarbejdsaftalen løber over de næste to et halvt år og udspringer af TrygFondens fokusområde ”Et liv uden kriminalitet”. Projektet er forankret på Politiskolen. 

 

Anders Hede

Forskningschef