Søg støtte

Søg

Nyhed -

Ny rapport: Danmark har behov for et speciale i akutmedicin

Med indførelsen af et speciale i akutmedicin herhjemme vil hospitalerne kunne tilbyde patienterne bedre behandling og udnytte lægernes ressourcer mere effektivt. Det er konklusionen i en ny rapport fra Dansk Selskab for Akutmedicin med støtte fra TrygFonden, der igennem de senere år har arbejdet for at styrke det akutmedicinske område.


Når en patient med eksempelvis en blodprop fremover ankommer til hospitalet, er det ikke længere en speciallæge fra en af hospitalets afdelinger, der skal møde vedkommende i døren. I stedet bør det være en særligt uddannet akutlæge, der skal tage i mod og sørge for patienten de første timer.

Det er konklusionen i rapporten ”Det faglige grundlag for et lægefagligt speciale i akutmedicin i Danmark” fra Dansk Selskab for Akutmedicin med støtte fra TrygFonden.

Rapporten fastslår, at en akutlæge med speciale i akutmedicin vil kunne tage sig af en del af de opgaver omkring modtagelse af akutte patienter, som ellers kræver, at andre speciallæger går fra deres vanlige opgaver. Akutlægen vil altså blandt andet være med til at give andre speciallæger mere tid på operationstuer og sengeafdelinger.

- Danmark er et af de få europæiske lande, som ikke har et speciale i akutmedicin. I dag skiftes læger med andre specialer derfor til at være i front på akutafdelingerne, og ofte udføres en stor del af arbejdet af relativt nyuddannede læger, der kan have under ét års erfaring. De unge læger gør en fantastisk indsats, men de har af naturlige årsager ikke den samme grad af erfaring og kompetencer, som en speciallæge i akutmedicin vil kunne møde patienterne med, siger Dan Brun Petersen, formand for Dansk Selskab for Akutmedicin, og fortsætter:

- Som det ser ud i dag, forsvinder de yngre læger fra akutafdelingerne igen, fordi de som et led i deres uddannelse skal ud i introduktionsstillinger i andre specialer. Derfor sker der ikke den nødvendige og systematiske opbygning af erfaring på akutafdelingerne. I dag er læger med ambitioner inden for det akutmedicinske område nødt til at søge til udlandet for at uddanne sig. Med et akutmedicinsk speciale vil man kunne fastholde nogle af de dygtige læger herhjemme ved at tilbyde specialuddannelsen i Danmark og på den måde løfte kompetenceniveauet til gavn for patienterne.

Danmark skal være med i front

Der er opbakning til et akutmedicinsk speciale i Danmark, blandt andet fra Hans Kirkegaard, der er professor i akutmedicin på Aarhus Universitet.

- Danmark har brug for et speciale i akutmedicin nu. 18 ud af 28 europæiske lande har eller er på vej mod et speciale i akutmedicin. Blandt de nordiske lande, som vi plejer at sammenligne os med, er det allerede indført i Sverige, Island og Finland, og deres akutpatienter og deres behandling adskiller sig ikke fra de danske forhold, siger Hans Kirkegaard.

Rapporten er udarbejdet med støtte fra TrygFonden, der igennem de senere år har arbejdet for at styrke det akutmedicinske område.

- Undersøgelsen af, hvordan et akutmedicinsk speciale kan medvirke til at indfri de faglige og politiske mål for akutte patientforløb i Danmark, ligger i naturlig forlængelse af TrygFondens indsatser på akutområdet. Vi har blandt andet etableret akutprofessorater, der skal opkvalificere det i forvejen høje niveau i Danmark på området, og senere på året er vi medværter ved den første europæiske kongres om det akutmedicinske område. Jeg håber, at den grundige analyse af potentialet i et akutmedicinsk speciale, som nu foreligger, bliver bragt i spil, så vi sikrer, at patienterne får den optimale behandling på akutafdelingerne, siger Anders Hede, forskningschef i TrygFonden. 

Læs hele rapporten ”Det faglige grundlag for et lægefagligt speciale i akutmedicin i Danmark”.

Anders Hede

Forskningschef