Søg støtte

Søg

Nyhed -

Forskning i Holstebro: Blodtryk måles bedst hjemme i privaten

Nervøsitet ved lægen kan give falske blodtryksmålinger, og patienter med forhøjet blodtryk opdages ikke altid. Ny forskning fra Holstebro Sygehus viser, at fejldiagnoser bedre kunne undgås, hvis blodtrykket blev målt i hjemmet.


Forhøjet blodtryk kan føre til blodpropper i hjernen, hjerneblødninger, hjertesygdomme og nyresygdomme, og op mod en million danskere lider af det. 

Men mange er diagnosticeret med for højt blodtryk, selvom deres blodtryk er normalt, mens andres forhøjede blodtryk forbliver uopdaget. En del af forklaringen er usikre målinger, når blodtrykket måles ved den praktiserende læge.

"Usikkerheden ved måling af blodtryk i lægens konsultation er temmelig stor. Man er oppe på en risiko for fejlmåling på 30-40 procent. Det er ganske betydeligt," siger Erling Bjerregaard Pedersen, der er overlæge og klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og leder af Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse på Holstebro Sygehus. 

Sammen med medarbejdere fra klinikkens forskningsafsnit står han bag et nyt, omfattende forskningsprojekt, der har fået støtte fra Region Midt og fra TrygFonden.

Holstebro-borgere målte blodtryk hjemme

3.102 Holstebro-borgere mellem 55 og 64 år har deltaget og fået målt deres blodtryk både hos deres praktiserende læge og ved hjemmemålinger. 

For 74 procents vedkommende viste målingerne det samme både hos lægen og i eget hjem.

18 pct. af deltagerne fik målt forhøjet blodtryk ved lægen, men havde ikke behov for behandling, viste hjemmemålinger.

Men det var de resterende 26 procent, der tiltrak sig forskergruppens opmærksomhed. 8 procent af deltagerne i forsøget havde nemlig normalt blodtryk, da lægen målte det, mens hjemmemålingerne afslørede, at deres blodtryk faktisk var forhøjet. De kendte blot ikke til det og kom derfor ikke i behandling. Og 18 procent af deltagerne fik målt forhøjet blodtryk ved lægen, men havde ikke behov for behandling. Hjemmemålingerne viste nemlig, at deres blodtryk var normalt.

Fejlmålinger af for højt blodtryk kan blandt andet skyldes nervøsitet, når man går til lægen. 

De mange fejlmålinger bekymrer Erling Bjerregaard Pedersen, for forhøjet blodtryk har stor betydning for patienterne og er samtidig let at behandle, hvis det opdages. Han mener på baggrund af forskningsresultatet, at det danske sundhedsvæsen bør ændre sin metode til måling af blodtryk. 

"Det her kan vi gøre meget bedre i Danmark. Vi kan gøre det meget bedre ved at lægge diagnosticeringen om, så den ikke hviler på et blodtryk, der er målt ved den praktiserende læge, men i stedet hviler på hjemmemåling med telemedicin. Det er vores anbefaling, og vi har et håb om, at vi kan implementere det her på en smart måde," siger Erling Bjerregaard Pedersen.