Søg støtte

Søg

Nyhed -

Kronisk syge mænd skal hjælpes til bedre og mere aktiv hverdag

Med 286.000 kr. fra TrygFonden sætter Ringsted Kommune nu et nyt projekt i gang målrettet mænd med kronisk sygdom. Mændene skal motiveres til mere fysisk aktivitet i hverdagen og på sigt hjælpes ind i det lokale foreningsliv.


Fysisk aktivitet hjælper til at forebygge udvikling og forværring af kronisk sygdom. Undersøgelser viser imidlertid, at mennesker med kronisk sygdom bevæger sig mindre end mennesker uden kronisk sygdom. Samtidig er mænd en særlig vigtig målgruppe, da de oftere rammes af kronisk sygdom og dør tidligere end kvinder. 

Med en donation fra TrygFonden vil Ringsted Kommunes Sundhedsteam igangsætte et forløb for op mod 25 mænd med kronisk sygdom. Gruppen får tilknyttet en motionsvejleder i seks måneder, som vil guide og motivere deltagerne både på fælles og individuel basis. 

"Vi er utrolig glade for TrygFondens donation, der gør det muligt for os at hjælpe en gruppe borgere til en bedre hverdag. Med udgangspunkt i den enkelte deltagers situation og behov vil vi gerne motivere dem til at få nogle sundere vaner til gavn for både deres fysiske helbred og deres trivsel. De fysiske aktiviteter er således samlingspunktet i projektet, men det sociale aspekt er også centralt, da samhørighed og gode sociale relationer internt i gruppen gerne skal få deltagerne til at fortsætte de fælles aktiviteter," siger Britta Nielsen, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Ringsted Kommune. 

Gode erfaringer med at motivere folk

Deltagerne mødes første gang i januar 2017, og derefter er planen, at de skal mødes én gang om ugen. DGI og Ringsted Motionsklub, der har gode erfaringer med metoder til at motivere folk til mere aktive og sunde vaner, er samarbejdspartnere og kan desuden hjælpe med at indsluse interesserede deltagere i eksisterende foreningstilbud.

"Omtrent hver tredje voksne dansker lider af en kronisk sygdom, og mange af dem oplever alvorlige begrænsninger i deres udfoldelsesmuligheder og livskvalitet. Et af TrygFondens fokusområder er derfor at hjælpe kronisk syge mennesker til et bedre hverdagsliv, hvor de er selvhjulpne og så lidt præget af sygdom som muligt. Ringsted Kommunes nye projekt er velgennemtænkt og har netop til formål at give en gruppe udsatte borgere en bedre hverdag med øget livskvalitet. Ønsket om på sigt at få deltagerne ind i foreningslivet, er også positivt, idet målgruppen – kronisk syge mænd – ofte også har sociale udfordringer. Vi er derfor glade for at støtte projektet og glæder os til at følge resultaterne," siger Cathrine Riegels Gudbergsen, formand for TrygFondens regionale råd i Region Sjælland.

Det er TrygFondens regionale råd i Region Sjælland, der står bag donationen som led i TrygFondens samlede arbejde for at støtte udsatte grupper og få flere til at leve et længere og bedre liv præget af så få fysiske og psykiske gener som muligt.

Karen Bøgedal

Pressechef