Søg støtte

Søg

Nyhed -

TryghedsGruppen skaber resultat på 1,3 mia. kr. i 2015

TryghedsGruppen opnåede et meget tilfredsstillende resultat på godt 1,3 mia. kr. for 2015. Dermed er den gennemsnitlige, årlige forrentning af formuen på 12 pct. siden 2010.


2015 blev med et resultat på 1.325 mio. kr. et godt år for TryghedsGruppen. Før almennyttige uddelinger via TrygFonden på 550 mio. kr. udgjorde resultatet 1,9 mia. kr. 

En betydelig del af resultatet stammer fra udbytter fra Tryg, hvor TryghedsGruppen er majoritetsaktionær, samt avancer ved Trygs tilbagekøb af aktier. Herudover har TryghedsGruppen direkte investeringer i Falck, Falck Healthcare og Health & Fitness Nordic. 

Endvidere har TryghedsGruppen som en del af sin kapitalforvaltning senest købt 12 pct. af aktierne i Danmarks næststørste ejendomsselskab, Dades. På kapitalforvaltningen blev det samlede investeringsafkast for 2015 på 4,5 pct. svarende til 579 mio. kr. 

Vi kommer ud af 2015 med et meget tilfredsstillende økonomisk resultat og som et yderst solidt selskab, hvor vi udover hovedejerskabet af Tryg har stabiliseret vores investeringsportefølje med blandt andet flere alternative investeringer, herunder i ejendomme,” siger adm. direktør Søren Kristiansen, TryghedsGruppen. 

I august 2015 blev medlemmerne fra Nordea Liv og Pension udskilt fra TryghedsGruppen og fik deres egen forening. Det betyder, at TryghedsGruppen i dag udelukkende har Tryg-kunder som medlemmer. 

Vi glæder os over de seneste års solide økonomiske resultater, der giver os nye muligheder. I år medfører det, at vi udover vores overordnede målsætning om at være en solid, langsigtet ejer af Tryg og en markant almennyttig aktør via TrygFonden – nu også udbetaler en kontant bonus til vores medlemmer,” siger adm. direktør Søren Kristiansen. 

Bonusniveauet vil blive endelig fastlagt på repræsentantskabsmødet 14. marts. Indstillingen fra bestyrelsen er en samlet bonusudbetaling på 750 mio. kr. til de omkring 1 mio. medlemmer af TryghedsGruppen, der er de danske kunder i Tryg. Det svarer til 8 pct. af medlemmernes præmier i 2015. 

TryghedsGruppen står også bag TrygFonden, der hvert år driver og støtter hundredvis af projekter over hele landet, og uddeler i år - ligesom i 2015 - 550 mio. kr. til tryghedsskabende formål. 

TryghedsGruppens årsrapport, der skal godkendes på repræsentantskabsmødet d. 14. marts, kan læses her.

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden. Vi skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

Michael Carlsen

Kommunikationsdirektør