Søg støtte

Søg

Nyhed -

TryghedsGruppens 3. kvartal fremmer bonus og mere tryghed

Resultatet for tredje kvartal på 1,3 mia. kr. bidrager til, at TryghedsGruppen kan øge bevillingen til TrygFonden og samtidig har et solidt udgangspunkt for udbetaling af bonus til de over 1 mio. medlemmer i 2017.


Som hovedejer af et forsikringsselskab i topform, Tryg, og et overskud på over 300 mio. kr. i den øvrige kapitalforvaltning, går TryghedsGruppen ud af 3. kvartal 2016 med et overskud på 1,3 mia. kr. på basis af en samlet formue på 32 mia. kr.

Samtidig går TryghedsGruppen mod årsskiftet med en øget bevilling til TrygFonden på 50 mio. kr. til samlet 600 mio. kr. i 2017. 

Alene i 3. kvartal opnår vi et investeringsafkast på tæt på 800 mio. kr. Så trods lavrentemiljø og udfordringer med lav vækst i økonomien i Norden generelt har vi opnået stærke resultater på både vores direkte investeringer og i vores øvrige kapitalforvaltning. Det bestyrker vores tidligere udmeldinger om både at kunne sikre vores indsats for trygheden i Danmark og give vores over 1 mio. medlemmer en kontant bonus,” siger adm. direktør Søren Kristiansen, TryghedsGruppen.

I hele 2015 fik TryghedsGruppen et resultat på 1,3 mia. kr. fratrukket uddelinger fra TrygFonden på 550 mio. kr. og har siden 2010 opnået en forrentning af formuen på 12 pct. om året.

Michael Carlsen

Kommunikationsdirektør