Søg støtte

Søg

Nyhed -

Mindfulness skal hjælpe unge med autisme

Danske forskere undersøger, om mindfulness kan mindske stress og tankemylder hos unge med autisme


Alexander Mariager Nielsen har altid haft svært ved at falde i søvn om aftenen. Det kunne tidligere tage flere timer.

»Jeg har bare sådan en generel uro i kroppen, og så kommer jeg til at ligge og tænke på alle mine projekter, og så begynder tankerne ligesom at slå knuder og få deres eget liv,« fortæller han.

Alexander på 16 år har autisme. Tankeknuder, tankemylder, eller sagt med forskersprog - ruminering - er ofte et problem for mennesker med autisme. Tankerne vælter rundt mellem hinanden, kører i ring og tager fuldstændig magten.

Men nu har Alexander lært tankemeditation på et ni-ugers-mindfulnesskursus i efteråret 2016.

Kurset er en del af et dansk forskningsprojekt, som med støtte fra TrygFonden skal undersøge, om mindfulness kan hjælpe unge med autisme.

»Dér hjælper det med denne her tankemeditation, hvor man holder opmærksomheden på tankerne og ser på hver enkelt tanke. Så undgår man, at de slår knuder, og at det hele bliver for meget,« fortæller Alexander.

De unge får bedre livskvalitet

Forskningsprojektet bygger på et hollandsk studie, som har vist, at mindfulness hjælper på både tankemylder, angst og depression og øger de unges generelle livskvalitet.

25 unge med autisme og den ene af deres forældre skal prøve mindfulness som led i forskningsprojektet.

Adjunkt på Institut for Psykologi på Syddansk Universitet Mette Elmose leder forskningsprojektet. I et tidligere job som psykolog på en specialskole for børn med autisme og ADHD blev hun opmærksom på behovet for nye tilbud til disse børn.

»Jeg har tit stået med en ung, som havde begyndende angst eller depressionsproblematikker, men hvor der ikke har været noget tilbud om hjælp tilpasset netop unge med autisme.«

Forskning fra Holland viser, at 37 procent af unge med autisme har angst eller depression. Alligevel er et generelt problem i forhold til autisme, at der ikke findes indsatser, som, der er forskningsmæssigt belæg for at sige, hjælper.

Det vil Mette Elmose lave om på. Derfor har hun oversat et hollandsk mindfulnessprogram for unge med autisme til dansk.

Forskning har vist, at mindfulness virker mod stress, angst og depression hos mennesker uden autisme. 

»Vi ved, at mindfulness virker til at forhindre, at stress udvikler sig til sygdom. Hvis man kan lave et program, som er tilpasset mennesker med autisme, er jeg sikker på, det også vil virke for dem,« siger centerchef ved Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet og overlæge i psykiatri og klinisk lektor Lone Overby Fjordback.

Forskning kan udbrede nye behandlingsformer 

På Børne og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov på Aarhus Universitetshospital forsker psykolog og ph.d. Tina R. Kilburn i effekterne af det kognitive terapiprogram Cool Kids ASF til børn med autisme.

Hun ved en hel del om børn med autisme og har også erfaring med mindfulness. Men en kombination af de to har hun ikke hørt om tidligere. Den videnskabelige artikel fra den hollandske forskergruppe vækker hendes begejstring.

»Resultaterne fra Holland ser meget lovende og spændende ud. Hvis man kan gentage disse resultater med unge i Danmark, hvor metoden testes op imod en kontrolgruppe, vil det være til stor gavn for udbredelsen af flere mulige behandlingsformer til disse unge,« siger hun.