Søg støtte

Søg

Nyhed -

Ny strategi: Kommuner investerer i lokale virksomheders vækst og beskæftigelse af udsatte ledige

Flere kommuner vælger en helt ny tilgang til at skabe beskæftigelse for udsatte ledige. Formålet med initiativet er at skabe vækst hos lokale små og mellemstore virksomheder, der vil tage et socialt ansvar. En vækst som fører til flere arbejdspladser for udsatte ledige. Indtil nu er otte kommuner og 26 virksomheder med i projektet, og det forventes, at initiativet kommer til at gavne både den ledige og kommunen socialt såvel som økonomisk. Initiativet kommer fra Den Sociale Kapitalfond, Erhvervsministeriet og en række fonde.


Det nye type partnerskab ”Vækst med social bundlinje” har til formål at få flere udsatte mennesker i arbejde og bane vejen for nye og bæredygtige måder at finansiere velfærdsydelser i Danmark. 

I praksis foregår det således, at den enkelte kommune indgår partnerskab med Den Sociale Kapitalfond. Den Sociale Kapitalfond indgår herefter aftale med lokale virksomheder, der gerne vil vækste og har brug for hjælp til at skabe eller styre den vækst. Hver virksomhed forpligter sig til at arbejde mod at skabe job til udsatte ledige. Den Sociale Kapitalfond stiller forretningsudviklere til rådighed med rådgivning i alt fra udvikling af vækststrategi, salgsoptimering, forbedring af driftsresultater og meget mere.

Hvis eller når projektet lykkes, betaler kommunen Den Sociale Kapitalfond for de resultater der er skabt (besparelser hos kommunen). En markant lavere udgift, som kommunen ville have haft til de udsatte ledige.

Over 400.000 udsatte danskere er i disse år uden for arbejdsmarkedet.

"Vi kan allerede nu se, at det virker, når vækst og social ansvarlighed kobles sammen. Vi hjælper virksomheder med at skabe vækst, som betyder nye job. Det åbner for muligheden for at ansætte udsatte ledige, der således bliver et positivt bidrag til virksomheden og ikke en byrde. Guleroden for virksomhederne er vækst, og for kommunerne er det besparelser på udgifter til ledige. I sidste ende gavner det hele kommunen både socialt og økonomisk," fortæller Birgitte Frost Mathiesen, programdirektør i Den Sociale Kapitalfond.

Øget beskæftigelse og vækst i virksomhederne

Hos Multiair ApS, der fremstiller ventilationsløsninger til træ-, plast-, jern- og metalvirksomheder, er to ud af virksomhedens 11 medarbejdere ansat på særlige vilkår, og ambitionerne er store for produktudvikling og vækst over de næste år.

"For os har det været en fantastisk mulighed at få eksperter udefra til, sammen med os, at udvikle vores strategi og få klarlagt potentialet i virksomheden. Det har samtidig skabt en øget social bevidsthed hos os alle sammen, at vi som virksomhed favner mange typer medarbejdere. Vi har fået øjnene op for, at der er gode arbejdskræfter blandt gruppen af udsatte, hvis man gør en indsats for at få dem til at falde til og blive en del af arbejdspladsen," siger adm. Dir. Klaus Svendsen fra MultiAir, der nu har ansat to tidligere udsatte ledige.

Tre gevinster ved ”Vækst med social bundlinje”

• Udsatte ledige kommer i job
• Virksomheder får udnyttet deres vækstpotentiale
• Kommuner og stat sparer penge på ledige

 

 

Karen Bøgedal

Pressechef