Søg støtte

Søg

Nyhed -

Hjælp ansatte med alkoholproblemer - før de rammer bunden

Næsten hver femte virksomhed har en eller flere medarbejdere, som ledelsen tror har et alkoholproblem - ifølge en ny meningsmåling, som Alkohol & Samfund og TrygFonden står bag.


Overforbrug af alkohol koster årligt danske virksomheder 370.000 ekstra sygefraværsdage og over 7 mia. kroner i omkostninger til tabt produktion. Læg hertil de personlige omkostninger, som et skjult alkoholproblem har for medarbejderens børn, ægtefæller, familie og kolleger.

Samtidigt er mange arbejdsgivere ikke klar over, at en medarbejder med alkoholproblemer kan få gratis, professionel og anonym alkoholbehandling i kommunen – i mange tilfælde kan det foregå uden en sygemelding fra jobbet.

Alkohol & Samfund og TrygFonden iværksætter derfor for første gang en oplysningskampagne, der skal gøre arbejdspladserne opmærksomme på kommunernes gratis behandlingsmuligheder. Kampagnen bakkes op af en række kommuner, og Danmarks største erhvervsorganisation Dansk Industri støtter indsatsen med at få kampagnens budskab ud til de danske virksomheder.

”Alt for mange går rundt med et alkoholproblem i årevis, inden de kommer i behandling. Det har en lang række af negative følgevirkninger både for den drikkende selv og for omgivelserne – ikke mindst for familien, børnene og arbejdspladsen. Med Respektkampagnen hylder vi medarbejdere, der har modet til at gå i behandling og virksomheder, der har modet til at tale åbent om alkoholproblemer og støtte op om medarbejdere, der ønsker at gå i behandling,” siger Mette Meldgaard, programchef i TrygFonden.

Se kampagnen og tag en alkoholtest på hope.dk, der også henviser til Alkolinjen 80 200 500, som rådgiver virksomheder om, hvordan de hjælper en medarbejder, der har behov for alkoholbehandling.

Opbakning fra kolleger og arbejdsgiver er vigtigt

”Chancen for et vellykket behandlingsforløb er større, hvis det er arbejdspladsen og ikke for eksempel skadestue eller sygehus, der henviser. Modsat hvad mange tror, så er alkoholbehandling ikke ensbetydende med en sygemelding eller døgnindlæggelse. De fleste behandlingsforløb i foregår i dagtimerne i form af samtaleterapi, og de allerfleste kan sagtens passe deres job samtidigt,” siger Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund.

Alkoholproblemer findes i alle brancher og faggrupper – blandt medarbejdere med lang såvel som kortere uddannelse, men alkohol er et tabu på mange arbejdspladser.

Det fremgår også af Alkohol & Samfund og TrygFondens nye meningsmåling blandt 300 virksomheder, at mange direktører og personaleledere synes, at en medarbejdersamtale om alkohol er ”lidt svær” eller ”direkte pinlig”.

”Det er vigtigt, at virksomhedens ledelse åbenlyst bakker op om at støtte medarbejdere, der drikker for meget – det gør det nemmere at tage beslutningen om at gøre noget ved sit alkoholproblem. De danske arbejdspladser har over en bred kam – både små, mellemstore og store virksomheder – potentiale til at medvirke aktivt til at få flere i alkoholbehandling,” siger Peter Konow.

Frit valg mellem behandlingsstederne

Dansk Industri bakker op om kampagnen ved at kommunikere budskabet om alkoholbehandling ud til sine medlemsvirksomheder.

”Et skjult alkoholforbrug har store konsekvenser for de danske virksomheder, fordi det fører til flere sygedage og tabt produktion. Derfor er det vigtigt, at vores medlemmer kender til mulighederne for at tilbyde behandling til medarbejdere, der har et alkoholproblem, så de kan få genskabt et godt arbejdsliv, både til gavn for dem selv, deres familier og deres arbejdsplads, ” siger kommunikationsdirektør i Dansk Industri, Marion Hannerup.

Peter Konow understreger, at der kan være forskel i behandlingen fra kommune til kommune, men alle kan frit vælge, i hvilken kommune de vil starte i ambulant behandling betalt af det offentlige. Det kan være i den kommune, man bor, i den kommune hvor arbejdspladsen ligger eller en helt tredje kommune. Man behøver med andre ord ikke gå i behandling i bopælskommunen, hvis det passer bedre at benytte en anden kommunes tilbud.

Hver anden kender nogen, der drikker for meget

Der går i gennemsnit 11 år inden en person med overforbrug af alkohol kommer i behandling i offentligt regi.

En meningsmåling blandt danskerne fra december 2016 viser, at over halvdelen af danskerne har en eller flere kollegaer, familiemedlemmer, venner eller andre i omgangskredsen, de mener drikker for meget. Der er med andre ord rigtigt mange danskere, der har alkoholproblemer tæt inde på livet, selv om der er adgang til gratis og effektiv behandling hos kommunen.

Kampagnen kan ses på hope.dk og løber i perioden 24. januar til 6. marts 2016. Her kan du også tage en test og se, om du er i risikogruppen.