Søg støtte

Søg

Nyhed -

TryghedsGruppens resultat skaber grundlag for ny bonusudbetaling på 750 mio. kr.

Med et årsresultat på 1.785 mio. kr. (1.3 mia. kr. efter TrygFondens uddelinger) indstiller TryghedsGruppens bestyrelse igen i år at udbetale bonus til medlemmerne. Aktiviteterne i TrygFonden er desuden løftet fra 550 mio. kr. til 600 mio. kr. i 2017.


TryghedsGruppen har leveret en gennemsnitlig forrentning af formuen på 11 pct. fra 2011 til 2016. De stabile økonomiske resultater har gjort det muligt både at indføre en bonusordning til de 1 mio. medlemmer og øge TrygFondens aktiviteter. 

”En god og stabil økonomi er hele grundlaget for vores mange aktiviteter i både TryghedsGruppen og TrygFonden. De stærke økonomiske resultater gør, at vi igen kan udbetale medlemsbonus i et år, hvor vi tillige styrker TrygFondens aktiviteter til i alt 600 mio. kr.,” siger Søren Kristiansen, adm. direktør for TryghedsGruppen.

Bestyrelsen indstiller en bonus på 8 pct. af det, medlemmerne betalte i præmie for deres forsikringer i Tryg i 2016. Det er samme bonusniveau som i 2016. Her fik 860.000 medlemmer udbetalt 696 mio. kr. i bonus fra TryghedsGruppen. 

Det er TryghedsGruppens repræsentantskab, der hvert år i marts, endeligt beslutter bonussen. 

TryghedsGruppens formue udgør 31 mia. kr. og er ud over ejerskabet af Tryg, investeret i virksomhederne Health & Fitness Nordic, Falck og Falck Healthcare samt i mere likvide papirer. 

Årets resultat blev opnået gennem udbytter samt avance ved aktietilbagekøb fra Tryg på i alt 1.461 mio. kr., et investeringsafkast på 5,9 pct. på de finansielle markeder samt 33 mio. kr. i udbytter og renter fra de direkte investeringer. 

De direkte investeringer leverede i 2016 dermed et afkast på 8 pct., når værdistigningerne på selskaberne grundet øget lønsomhed og reduceret gæld er indregnet. 

I kapitalforvaltningen skyldes det solide resultat både pæne afkast på børsnoterede aktier og obligationer samt investeringer i kapital- og ejendomsfonde. I 2016 øgede TryghedsGruppen tilsagnet til kapital- og ejendomsfonde med 500 mio. kr. og indskød yderligere 196 mio. kr. i ejendomsselskabet Dades, som TryghedsGruppen sammen med Novo A/S ejer over 50 pct. af. 

Omkostninger og skat beløb sig i 2016 til i alt 119 mio. kr. 

TryghedsGruppens årsresultat skal godkendes af repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet den 6. marts.