Søg støtte

Søg

Nyhed -

Mere hjælp til mennesker i sorg

TrygFonden indgår nu et omfattende partnerskab med Det Nationale Sorgcenter om at gøre livet lettere for alle efterladte i Danmark.


Hvert år mister 55.000 danskere en, der står dem nær. Ét dødsfald efterlader i gennemsnit fire mennesker i sorg. Godt 200.000 personer i Danmark oplever hvert år en sorg, som kan vare i flere år eller være livsvarig. En sorg som mange efterladte savner hjælp til at lære at leve med som en naturlig del af livet.

TrygFonden indgår nu et omfattende partnerskab og samarbejde med Det Nationale Sorgcenter. Samarbejdet koncentrerer sig om to hovedområder. Dels en stor styrkelse af det frivillige arbejde på sorgområdet og dels en markant investering i indsamling og formidling af viden om kompliceret sorg.

"Kompliceret sorg kan give både fysiske og psykiske problemer og bl.a. vise sig ved en relativt højere forekomst af kræft, hjertekarsygdomme og forhøjet blodtryk samt en øget risiko for misbrug og selvmord. Livskvaliteten kan samtidig blive forværret af svækkede sociale relationer, og særligt for ældre er kompliceret sorg forbundet med ensomhed og isolation. Vi er derfor glade for, at vi med det nye samarbejde forhåbentlig kan gribe de efterladte, inden det går så galt," siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Ubehandlet kompliceret sorg koster samfundet 3,4 mia. kr. om året.

Ifølge Danmarks Statistik vil antallet af årlige dødsfald vokse med 25 pct. over de næste 25 år på grund af den demografiske udvikling i Danmark.  Partnerskabet løber foreløbigt over tre år fra 2018. Aktiviteterne i partnerskabet er allerede under planlægning og medfører en bevilling på 14.5 mio. kr. til aktiviteterne i 2018-2020. 

"Det nye sorgpartnerskab med TrygFonden kommer til at ændre dagsordenen på sorgområdet i Danmark. Langt flere efterladte vil i fremtiden opleve, at deres sorg og tab får en legitim og naturlig plads i deres liv. Og de 10-15 pct. af alle efterladte, der bliver syge af sorg vil få både tidligere og mere kvalificeret professionel hjælp. Jeg er utrolig glad for den tillid TrygFonden viser os og ikke mindst for at den brede indsats for alle efterladte og den mere specialiserede indsats for efterladte med kompliceret sorg, vægtes lige højt i partnerskabets aktiviteter," siger Preben Engelbrekt, direktør i Det Nationale Sorgcenter.

Besøg Det Nationale Sorgcenters hjemmeside.

 

Ida Hagemann

Projektchef