Søg støtte

Søg

Nyhed -

Nye tal: Skolen kan afgøre, om eleverne ryger

Knap hver femte af de unge, der ryger, røg første gang i skoletiden. Og hos dem, der allerede ryger eller tidligere har røget, melder rygetrangen sig ofte i løbet af skoledagen. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.


Det er ikke kun boldspil, snapchat og madpakker, der tager elevernes tid i frikvartererne på landets skoler og ungdomsuddannelser. For nogle unge er skolen rammen om en kultur, der fremmer og fastholder rygning. Det viser en netop offentliggjort undersøgelse blandt 3.610 unge fra partnerskabet Røgfri Fremtid, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står bag.

Børn og unge skal ikke lære at ryge i skolen

Undersøgelsen viser, at blandt de 14-19-årige, der ryger dagligt, røg næsten én ud af fem for første gang i skoletiden. Tre ud af fem bliver fristet til at ryge, når de er i skole. Og hver fjerde af dem, der har været stoppet, er begyndt at ryge igen i skoletiden. Tallene giver grund til bekymring.

Alle folkeskoler i Aalborg, Randers, Gladsaxe, Odense og Syddjurs kommuner har røgfri skoletid

"Børn og unge skal ikke lære at ryge i skolen. Undersøgelsen viser, at vi ikke er gode nok til at skabe skolemiljøer, der forebygger, at eleverne begynder at ryge. Rygning bør ikke være en del af det sociale miljø på skoler og uddannelser, hvor de fleste elever ikke engang er gamle nok til at købe cigaretter i butikkerne," siger Mette Lolk Hanak, chef for forebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

Når eleverne ser kammerater og undervisere ryge, får de nemt det indtryk, at rygning er en accepteret del af det sociale fællesskab på skolen og lærer at forbinde cigaretter med pause, snak og kammeratskab.

Røgfri skoletid forebygger rygning

Ifølge både Røgfri Fremtid og eksperter i rygeforebyggelse hedder løsningen på problemet ’røgfri skoletid’. Grundskoler og gymnasier er allerede røgfri på matriklen, men anbefalingen er at gøre hele skoledagen røgfri på alle skoler og ungdomsuddannelser. Både på matriklen og uden for skolens område.

"Røgfri skoletid betyder, at rygning ikke bliver en del af det sociale sammenhold på skolen. Vi ved, at rygning ’smitter’, og på skoler med røgfri skoletid er der markant færre elever, der ryger. De røgfri rammer støtter eleverne til ikke at begynde at ryge og hvis de allerede ryger, til at ryge færre cigaretter," siger Jette Jul Bruun, programchef i TrygFonden.

Gode erfaringer fra Norge

I Norge, hvor skoletiden er røgfri på både grundskoler og ungdomsuddannelser, ryger kun tre pct. af de 16-24-årige. I Danmark er andelen af rygere i samme aldersgruppe fem gange så høj.

I Danmark har fem kommuner besluttet at indføre røgfri skoletid på alle folkeskoler, og flere skoler har på eget initiativ gjort skoletiden røgfri. Senest er flere ungdomsuddannelser og produktionsskoler fulgt efter.

Bred opbakning til røgfri skoletid

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden opfordrer til, at røgfri skoletid gøres lovpligtig på alle skoler og ungdomsuddannelser, så alle børn og unge får de samme muligheder for en skoledag uden røg og rygefællesskaber.

Og politikerne kan roligt lovgive. For knap otte ud af ti danskere bakker op om røgfri skoletid. Det samme gælder dem, det handler om – de unge. Blandt 14-19-årige er opbakningen lige så stor som blandt voksne.

Læs mere om vores projekt 'Røgfri Fremtid' her.

Unge og rygning

- Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge.
- Blandt de 16-19-årige ryger 11 pct. dagligt og 13 pct. ryger lejlighedsvist.
- Fra 2013 til 2017 er den samlede andel af rygere mellem 16-19 år steget fra 22 pct. til 24 pct.
- 8 ud af 10 rygere begyndte, inden de fyldte 18 år.

Kilder: Ungdomsprofilen, Statens Institut for Folkesundhed 2014; Den Nationale Sundhedsprofil 2017; Epinion for Kræftens Bekæmpelse 2016


Jette Jul Bruun

Underdirektør