Søg støtte

Søg

Nyhed -

Pårørende til trafikdræbte gør unge mere trafiksikre

Unge bliver mere trafiksikre, når de møder en pårørende til en trafikdræbt. De unge får større viden om farlige handlinger bag rattet, og de ændrer både holdning og kørestil. Det er konklusionen i en ny forskningsrapport, som Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har fået udarbejdet.


De sidste ti år har været en succeshistorie, når man kigger på de unges risiko i trafikken. Antallet af 15-24-årige, der bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i en trafikulykke, er nemlig faldet med 56 procent i perioden 2008-17, hvilket er en særdeles positiv udvikling. Dermed tyder meget på, at en målrettet indsats overfor de unge har båret frugt.

En af de effektive indsatser for de unge er Sikker Trafik LIVE, som er undervisning i trafik på landets skoler, hvor en pårørende til en trafikdræbt fortæller om det at miste et familiemedlem.

I Sikker Trafik LIVE møder eleverne to ambassadører - en person, der har mistet en nærtstående i en trafikulykke, og en ung underviser.

En ny forskningsundersøgelse foretaget på tekniske skoler og produktionsskoler landet over viser, at indsatsen påvirker de unge i forhold til deres trafikvaner. De unge forbedrer deres viden om sikker trafik, og de tager den viden med ud i trafikken og ændrer adfærd. De tager for eksempel i højere grad afstand fra spritkørsel og flere bruger sikkerhedsselen, hvilket er afgørende for at gøre de unge sikrere på vejene, viser rapporten.

"Det er meningsløst, når unge mister livet eller kommer alvorligt til skade i trafikken, og ulykkerne har altid store omkostninger for familie, venner og omgangskreds, for slet ikke at tale om de unge selv. De unge er udsatte i trafikken og sammenlignet med deres forældre har de stadigvæk mindst fem gange større risiko for at blive dræbt eller komme alvorligt til skade. Derfor er det afgørende, at vi har en målrettet indsats som Sikker Trafik LIVE, som hjælper de unge med at blive mere sikre i trafikken," siger Karina Petersen, underdirektør i Rådet for Sikker Trafik.

Den nye rapport om Sikker Trafik LIVE bygger på besvarelser fra 2.063 elever på tekniske skoler samt produktions- og erhvervsskoler. Det er VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som har udarbejdet rapporten for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden.

Eleverne husker historien

De nyeste ulykkestal viser, at selvom der har været et markant fald på 56 procent i antallet af dræbte og tilskadekomne 15-24-årige de sidste ti år, er gruppen stadig overrepræsenteret i ulykkesstatistikkerne. Aldersgruppen udgør nemlig kun knap 13 procent af befolkningen, men er involveret i 21 procent af ulykkerne med dræbte eller alvorligt tilskadekomne. Derfor udvider Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden nu LIVE-indsatsen, så den også kommer til at omfatte elever på almene gymnasier og dermed når ud til endnu flere i målgruppen.

Den personlige historie, som Sikker Trafik LIVE-foredragsholderen kan fortælle, er noget, som de unge typisk husker længe efter besøget. De unge mænds frontallapper i hjernen, hvor de rationelle og kontrollerede beslutningsprocesser foregår, bliver først færdigudviklede i 25-års alderen, så det er vigtigt at fortælle dem en virkelig historie, de forholder sig til.

"Vi kan se, at de personlige historier får eleverne til at tænke over deres egen adfærd i trafikken. Målet med LIVE-ambassadørens historie er da heller ikke at skræmme de unge, men derimod at få dem til at forholde sig til, at deres egne beslutninger i trafikken kan være afgørende for, om de kommer til skade. Det får de unge til aktivt at konkludere, ”Det skal ikke blive mig”, og får dem til at blive mere trafiksikre," siger Dorte McGugan fra TrygFonden.

Hvert år oplever cirka 50.000 elever i Danmark et LIVE-besøg, som er gratis for skolerne.

Hent rapporten 'Effektmåling af Sikker Trafik LIVE'.

Læs mere om vores projekter indenfor sikker trafik her.