Søg støtte

Søg

Nyhed -

TryghedsGruppens årsresultat skaber basis for ny bonus til medlemmerne på 750 mio. kr.

Med et årsresultat på godt 2 mia. kr. (1,4 mia. kr. efter uddelinger via TrygFonden) indstiller TryghedsGruppens bestyrelse for tredje år i træk at udbetale bonus til medlemmerne - kunderne i Tryg - på samlet 750 mio. kr. TryghedsGruppen står også bag TrygFonden med 600 mio. kr. i 2018.


Med et resultat på 2.042 mio. kr. i 2017 før uddelinger via TrygFonden forbedrer TryghedsGruppen sit resultat fra 2016 med 257 mio. kr. 

”Vi har over en længere årrække opnået gode og stabile økonomiske resultater. Det er også tilfældet for 2017, og derfor forventer vi igen i år at udbetale bonus til medlemmerne på samlet op til 750 mio. kr.,” siger adm. direktør Søren Kristiansen, TryghedsGruppen, og fortsætter:

 

”I 2017 støttede vi endvidere Tryg i købet af Alka, og vi øgede de almennyttige aktiviteter i TrygFonden til 600 mio. kr. Så samlet illustrerer det fint vores formål om at være en god og langsigtet ejer af forsikringsselskabet Tryg, være en markant almennyttig aktør og udbetale bonus til vores medlemmer,” siger Søren Kristiansen. 

Det vil være tredje år i træk, at TryghedsGruppen udbetaler en bonus på 8 pct. af det, medlemmerne betalte i præmie for deres forsikringer i Tryg i 2017.

Det er TryghedsGruppens repræsentantskab, der hvert år i marts endeligt beslutter bonussen.

Årets resultat blev opnået gennem udbytter fra hovedejerskabet af Tryg på 1.642 mio. kr., investeringsafkast på 463 mio. kr., 22 mio. kr. fra udbytter og renter fra de direkte investeringer i Falck, Falck Healthcare og Health & Fitness Nordic samt særlige poster på 65 mio. kr. 
Omkostninger og skat beløb sig til 150 mio. kr. 

Med resultatet for 2017 har Tryghedsgruppen forrentet sin formue med gennemsnitlig 11 pct. over de seneste fem år.

TryghedsGruppens årsrapport skal godkendes af repræsentantskabet d. 13. marts. 

Se årsrapporten for 2017 her.

Michael Carlsen

Kommunikationsdirektør